Bøtelegges etter havariet til «Northguider»

Reketråleren «Northguider» grunnstøtte i Hinlopenstretet på Svalbard i romjulen 2018. Mannskapet på 14 ble evakuert, og ingen ble skadet. Foto: Kystvakten / Kystverket

Både kapteinen og rederiet bøtelegges etter at reketråleren «Northguider» gikk på grunn i Hinlopenstretet 28. desember i 2018.

Etter ordre fra Statsadvokaten i Troms og Finnmark, er rederiet til «Northguider» ilagt et forelegg på 300.000 kroner. Kapteinen på fartøyet er ilagt et forelegg på 35.000 kroner.

Det var dårlig vær i området da fiskefartøyet gikk på grunn under reketråling utenfor Sparreneset i Nordaust-Svalbard naturreservat. Mannskapet på 14 ble evakuert med Sysselmannens redningshelikopter. Ingen ble skadet under forliset.

– «Northguider» fisket i et klimatisk- og værmessig svært krevende område med blant annet is, lave temperaturer, mørke og raske endringer i vind- og værforhold. Det er også stedvis mangelfullt kartgrunnlag, lang avstand til redning, samt ustabile dekningsforhold for radio i dette området,

Det opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl i en pressemelding.

– Rederiet hadde ikke tilstrekkelig sikkerhetsstyringssystem for å kartlegge og kontrollere risiko for fartøy, seilas og fiskeri med «Northguider, samt de særlige forholdene som gjelder fiske i disse områdene, sier Elvedahl.

– Uaktsom navigering

Videre i pressemeldingen opplyses det at kapteinen er bøtelagt grunnet uaktsom navigering som medførte grunnstøting med påfølgende fare for både mannskap, materielle verdier samt miljø.

– Han har som skipsfører ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at fisket foregikk i krevende forhold i polare farvann, nært land, værdata, redusert sikt på grunn av mørke, snø og vind, samt at han fisket i et område med delvis dårlig radiodekning og med tidevannsstrøm, heter det videre i meldingen.

– Videre var det fare for oljeutslipp i et naturreservat. «Northguider» hadde blant annet 65.000 liter bunkerolje om bord, sier Sølvi Elvedahl.

Både rederiet og kapteinen har fått nedsatt foreleggenes størrelse fra henholdsvis 500.000 og 50.000 kroner fordi sakene er blitt liggende en stund etter at de var ferdig etterforsket.

– Drev i tråd med regelverket

Rederiet opplyser til NRK at de har drevet i tråd med gjeldende regelverk. Rederiet skal nå gå gjennom dokumentene sammen med advokat, før det tar stilling til forelegget, som per nå ikke er vedtatt.

Kapteinen ønsket ikke å kommentere boten overfor NRK, før han har sett nærmere på grunnlaget. Han har foreløpig ikke akseptert boten.

Hugges opp på stedet

Et forsøk på å fjerne vraket av «Northguider» i 2019, ble mislykket, da det viste seg at skadene på fartøyet var langt større enn først antatt. Nå er planen at tråleren skal hugges opp på stedet og at arbeidet med dette skal ta til i juli.

– Planen er å kutte den opp i deler, løfte de over på en lekter og frakte de til fastlandet, uttalte Kystverket til NRK tidligere i år.