Nye krav til veiing av fisk på fiskemottak

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Automatiske vekter og veiesystemer på mottaket, skal sørge for at fisken som landes blir korrekt registrert.

– Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Tiltak mot fiskekrim

Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt.

Les også: Lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet

Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender i dag på høring, et forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak, se egen sak: Høring om nye krav til automatisk veiesystem

Henter data direkte

All fangst som landes, skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid.

– Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen.

Ble godt mottatt

Fiskerikontrolluvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll.

Les også: – Mange gode forslag fra Fiskerikontrollutvalget

Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring.

– Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring, vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier Ingebrigtsen.

Les også: Fiskerikontrollutvalgets innstilling ønskes velkommen (debatt)