Aker Capital øker i Aker Seafoods

Aker Capital Funds AS har tegnet seg for 27,86 millioner aksjer Aker Sefoods ASA, i den den pågående fortrinnsrettsemisjonen.

Det melder Aker Capital Funds i en børsmelding utsendt fra Aker Seafoods ASA i dag.

Aker Capital Fund AS eier 31 544 910 i Aker Seafoods ASA og er representert i styret ved styreleder Frank Reite. Frank Reite er også daglig leder i Aker Capital Fund AS.

Aker Capital Fund AS har 15. September 2009 i overensstemmelse med tegningsgarantien som beskrevet i selskapets prospekt, tegnet 27 856 152 aksjer i Aker Seafoods ASA til en kurs av NOK 5 per aksje under den pågående fortrinnsrettsemisjon vedtatt på selskapets generalforsamling 28. august 2009.

Tegningen innebærer at Aker Capital Fund AS tegner seg for 23 343 233 tegningsretter.

Antall aksjer eiet av Aker Capital Fund AS vil være avhengig av tildeling fra selskapet, allikevel maksimum 59 401 062 aksjer og minimum 54 888 143 aksjer.

Les også: Innsidere tegner aksjer i Aker Seafoods

Les også: Aker Seafoods henter kapital