– Råfiskloven som et fiskeripolitisk kulturminne

I en kommentar gjør-NRK medarbeider Skjalg Fjellheim det knapt noen politikere våger, nemlig å ta et kraftig oppgjør med Råfiskloven.

– Hva svarer en norsk politiker, uansett parti, når han eller hun får spørsmål om råfiskloven skal bestå? Det politisk korrekte svaret er at loven ikke skal røres.

Det skriver NRK-kommentator Skjalg Fjellheim innledningsvis i kommentaren - Med lov skal prisen lages.

Mange synes kanskje råfisklovens særegne status fremstår som en norsk anakronisme i en verden der det universelle prinsippet er at tilbud og etterspørsel regulerer prisen på varer, fortsetter Fjellheim, som i sin kommentar setter et svært kritisk søkelys på råfiskloven.

– Fiskeripolitisk kulturminne

– Råfiskloven ble innført av en sosialistisk Arbeiderpartiregjering i 1938, et parti som hentet inspirasjon fra Moskva og var et helt annet enn dagens pragmatiske, sentrumsorienterte Arbeiderparti. Men selv etter 72 år er det utenkelig at en Arbeiderparti-ledet regjering vil utfordre råfiskloven. Den er fredet som fiskeripolitisk kulturminne, skriver Fjellheim.

– Når markedet for fisk faller helt sammen, slik det skjedde under finanskrisen i år, er det ingen naturlig politisk refleks å spørre om lovverket er modent for revisjon. Få våger å stille spørsmål ved om den tåler møtet med et nytt århundre. De spede forsøkene blir avfeid som ekstremisme, ifølge Fjellheim.

– Loven er ikke bare ukrenkelig; den er også innhyllet i romantiske forestillinger om "beskyttelse av fiskernes rettigheter". Loven ble innført av Nygaardsvold-regjeringen på et tidspunkt da fattige fiskere sto med lua i hånda i møtet med væreierne som utnyttet dem grovt. Dagens norske samfunn har på alle måter en helt annen juridisk og sosial overbygning. Og balansen mellom fiskere og fiskekjøpere er for lengst opprettet, skriver Fjellheim, som avslutningsvis foretar en sammenligning med oppdrettsnæringen:

– Til gjengjeld sprenger salget av norsk laks stadig nye eksportrekorder, verden over. Det er kanskje et paradoks; for omsetningen av laks er ikke underlagt råfiskloven, skriver Fjellheim.

Les også: – Ikke rør råfiskloven

Les også: Vil fjerne råfiskloven