Råfiskloven

Råfiskloven (opphevet og erstattet med Fiskesalslagslova)