Fiskesprell i multikulturelle barnehager

Fiskesprell Barnehage

Folkehelseprosjektet Fiskesprell og Urtehagen barnehage på Grønland i Oslo har gitt ut et oppskriftshefte på fem språk.

Brosjyren er kommet ut på norsk, engelsk, arabisk, somalisk og urdu. Når norske råvarer møter fremmede mattradisjoner blir resultatet et spennende oppskriftshefte, der fisken er felles, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Fisk og sjømat nytes av alle, uavhengig av kultur, religion og etnisitet, og er dermed den felles råvaren for de fire oppskriftene i heftet: Skattkiste, lakseburger, laks curry og fiskerett med dill.

Heftet blir distribuert til alle foreldre med barn i barnehagen, via helse- og velferdsetaten i Oslo kommune. Slik bidrar Fiskesprell ikke bare til å øke konsumet av sjømat i skoler og barnehager, men også til at hjemmene får ta del i tiltakene i folkehelseprosjektet.

Sosiale forskjeller

Oppskriftsheftet er ikke bare en samling gode og spennende oppskrifter, det er også en konkret oppfølging av regjeringens handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen.

Et av hovedmålene i denne planen, er nettopp å redusere sosiale forskjeller i kostholdet. Blant annet sier rapporten at «enkelte innvandrergrupper har gått bort fra et variert og høyt inntak av helsemessig gunstige matvarer som grønnsaker, frukt, linser og bønner, til fordel for matvarer med mye fett og sukker».

Konsekvensen av disse matvanene er at overvekt, diabetes og mangel på D-vitamin, er vanligere i enkelte minoritetsgrupper enn i resten av befolkningen. Derfor sier også regjeringens handlingsplan at «det er med andre ord viktig å ta hensyn til vårt flerkulturelle samfunn i utvikling og gjennomføring av befolkningsrettede så vel som individrettede ernæringstiltak».

Det nye oppskriftsheftet fra Fiskesprell er et tiltak som nettopp tar slike hensyn, og som kan bidra til å realisere planens hovedmål, om færre sosiale forskjeller i det norske kostholdet.