– Begrenset skadepotensiale

Eksportutvalget for fisk mener at mandagens franske tv-program med negative påstander om oppdrettslaks, har begrenset skadepotensiale.

– Norsk oppdrettslaks er en giftbombe, er hovedbudskapet i den delen av tv-programmet som omhandler norsk oppdrettslaks, skriver NRK. Programmet omtaler blant annet bruken av middelet diflubenzuron mot lakselus.

– Trygg og sunn mat

Lisbeth Berg Hansen. Foto: Scanpix / SMKLisbeth Berg Hansen. Foto: Scanpix / SMK– Norsk laks er trygg og sunn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til NRK Møre og Romsdal.

– Det er ikke funnet ulovlige stoff eller ulovlige mengder av tillatte stoffer i norsk oppdrettsfisk, presiserer Berg-Hansen.

Fransk tv-program

Den franske tv-kanalen France 3 viste mandag 28. juni et program om industriell matproduksjon, med tittelen «Alle fakta på bordet». I tillegg til å omtale frukt, grønt, kylling, svin og villfisk, ble også norsk laks satt under lupen av journalistene bak programmet.

Christian Chramer. Foto: Norwegian Seafood CouncilChristian Chramer. Foto: Norwegian Seafood Council- De stoffene som omtales i programmet i forbindelse med norsk laks, er godkjent for bruk i havbruk i Norge og EU og utgjør ingen fare for laks eller mennesker. Både franskmenn, nordmenn og andre kan trygt spise laks, sier kommunikasjonsdirektør Christian Chramer i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Les også: Franske myndigheter krevde forklaring 30.06.2010

Johan Kvalheim. Foto: Norwegian Seafood CouncilJohan Kvalheim. Foto: Norwegian Seafood Council- Av et konsum på tre kilo oppdrettsfisk, kommer over to kilo av det franskmenn spiser fra Norge. Det er derfor ikke oppsiktsvekkende at man ser på norsk oppdrettsfisk når man først skal gjennomgå ulike typer mat, sier Eksportutvalget for fisk sin fiskeriutsending i Frankrike, Johan Kvalheim.

– Svært begrenset skadepotensiale

EFF har så langt ikke opplevd påtrykk fra media i Frankrike eller fått henvendelser om mer dokumentasjon på norsk sjømats trygghet fra franske kunder eller importører. EFF understreker at norsk laks er nøye testet og at norsk laks er et trygt og sunt produkt. Dette dokumenteres blant annet av omfattende tester utført av Mattilsynet og Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning.

Gitt programmets relativt lave seertall, på en million av landets 65 millioner innbyggere, de udokumenterte påstandene som fremsettes og den manglende kildekritikken, vurderer EFF skadepotensialet for norsk laks som svært begrenset.

Lovlig brukte midler

Det to timer lange programmet setter søkelys på plantevernmidler og medisinbruk i produksjon av ulike matvarer. I den avgrensede sekvensen som omtaler norsk laks, ser man særlig på midler brukt til å bekjempe lakselus. De lovlig brukte kitinsyntesehemmende stoffene diflubenzuron og teflubenzuron brukes i dag i begrenset grad som en av flere mulige behandlingsalternativer for å bekjempe lus. Midlene foreskrives av veterinær og fisken inntar det i form at et spesielt medisinfôr.

I det franske programmet fremstilles dette som at forbudte stoffer ”slås ut i vannet” og dette ”bekreftes” av en anonymisert kilde.

I motsetning til programmets påstand, er disse stoffene godkjent brukt som legemidler i havbruk, både i Norge og EU.

EFF presiserer stoffenes lovlighet og bruksform som veterinært legemiddel, som kun kan brukes etter anvisning fra veterinær. Stoffene har en internasjonalt fastsatt maksimumsverdi av restkonsentrasjoner i det ferdige produktet (såkalt MRL verdi). Mattilsynet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) har gjennomført omfattende tester uten å finne spor av disse stoffene i fisken.

Oddekalv som kilde

EFF merker seg at programmet fører Kurt Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund, som et sannhetsvitne for tilstanden i norsk oppdrettsnæring.

– Vi har tidligere kommentert Oddekalvs metoder som tvilsomme og hans påstander som udokumenterte, påpekes det fra Eksportutvalget.

EFF informerer franske aktører

Eksportutvalget for fisk har orientert franske innkjøpere, produsenter, importører, myndigheter og journalister om programmet, og sørget for at de har tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon om at norsk laks er et sunt, trygt og gjennomtestet produkt.

EFF har i forkant av programmet kontaktet journalisten og produksjonsselskapet som står bak programmet, for å tilby dokumentasjon på midlenes lovlighet, bruksområder og kontaktpersoner til offisielle myndigheter.

Selskapet ønsket ikke slik informasjon.

I forkant av programmet har det også vært dialog mellom den franske og den norske fiskeriministeren, og det er oversendt dokumentasjon til den franske ministeren.