Franske myndigheter krevde forklaring

Den franske landbruks og fiskeriministeren krevde forklaringer for bruken av stoffet diflubenzuron i norske oppdrett.

I et brev av den 17. juni 2010 krever den franske landbruks- og fiskeriministeren, Bruno Le Maire, forklaringer fra Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen når det gjelder bruk og kontroll av stoffet diflubenzuron i norske matvarer som eksporteres til Frankrike.

Opptakten til det hele, skal ha vært et fransk tv-program med kritisk omtale av diflubenzuron brukt som lusemiddel på laks i norske oppdrettsanlegg. Programmet ble ikke vist på fransk tv før mandag den 28. juni, men den franske ministeren ble invitert til å se deler av programmet på forhånd.

Les også: – Begrenset skadepotensiale 29.06.2010

Fransk minister var feilinformert

I brevet viser ministeren til bruken av diflubenzuron som lusemiddel i norske lakseoppdrett, og hevder at dette stoffet ikke har markedsautorisasjon som veterinærmedisin i EU eller i Frankrike.

«Private organisasjoner har varslet meg om forholdene rundt lakseoppdrett i Norge, spesielt når det gjelder bruken av et pesticid, diflubenzuron, som brukes som lusemiddel», skriver ministeren, før han fortsetter:

«Dette stoffet har ikke markedsautorisasjon som veterinærmedisin i EU eller i Frankrike. Det brukes utelukkende som plantefarmasøytisk behandling av visse plantearter og som innsektsmiddel i bygninger som benyttes til dyreoppdrett. Følgelig er det ikke tillatt å bruke stoffet diflubenzuron til fisk som er beregnet på menneskelig forbruk», hevdet ministeren.

pdfLes brevet (fransk og norsk utgave) fra den franske ministeren her1.00 MB1.00 MB

– Harmonisert med EUs egne bestemmelser

Lisbeth Berg Hansen. Foto: Scanpix / SMKLisbeth Berg Hansen. Foto: Scanpix / SMKI sitt skriftlige svar den 23. juni, viser Lisbeth Berg-Hansen til at norsk sjømat produseres i henhold til strenge hygieniske og sanitære standarder, regler som er fullt ut harmonisert med EUs egne bestemmelser i forhold til det indre marked, og til at det norske regelverket for medisinske preparater til mennesker og dyr, er fullt ut harmonisert med EUs regelverk gjennom EØS-avtalen.

– Norge er dermed en integrert del av det felles europeiske markedet for medisinske preparater, slår Berg-Hansen fast.

Videre påpeker Berg-Hansen at preparatene Releeze (diflubenzuron) og Ectobann (teflubenzuron) har markedsføringstillatelse i Norge som veterinærmedisinske preparater mot lakselus. Preparatene er dermed kvalifisert for behandling etter den gjensidige godkjenningsprosedyren i EU på lik linje med markedsføringstillatelser utstedt av medlemsstatene.

Ikke påvist ulovlige stoffer eller mengder

I brevet fremholder Berg-Hansen også at Mattilsynet har et overvåkingsprogram for forekomster av fremmedstoffer eller legemiddelrester i fisken, og at man gjennom denne overvåkingen verken har funnet ulovlige stoffer eller ulovlige mengder av tillatte stoffer i norsk oppdrettsfisk.

Berg-Hansen påpeker også at Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) de siste månedene har gjennomført flere tilleggsundersøkelser, og at disse analysene bekrefter resultatene fra det ordinære overvåkingsprogrammet, der ingen rester av stoffene er påvist.

«Jeg kan forsikre deg om at mattrygghet, hensynet til miljøet og arbeid med fiskehelse og fiskevelferd har høyeste prioritet for forvaltningen av norsk havbruksnæring. Du kan derfor berolige franske forbrukere med at norsk sjømat er trygg og sunn. Jeg regner videre med at dette også kan berolige de mange arbeidstakerne i fransk bearbeidingsindustri og i handelsleddene, som bl.a. produserer og selger utmerket røkelaks med råstoff fra Norge», skriver fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i brevet.

pdfLes brevet (norsk og fransk utgave) fra fiskeri- og kystminister Berg-Hansen her88.44 KB88.44 KB