Fokus på trygg nordisk mat

KINA: Trygg nordisk mat fikk oppmerksomhet i Kina mandag 30. august 2010.

Salmonellabekjempelse og andre løsninger for å fremme mattryggheten i Norden oppnådde god synlighet i Shanghai mandag. Det ble nemlig fullt hus for et nordisk-kinesisk forum om mattrygghet. Av de cirka 160 deltakerne var omtrent halvparten kinesiske.

Hensikten med forumet var å utveksle erfaringer om mattrygghet og knytte kontakter for å fremme samarbeidet mellom Norden og Kina på området.

Kontrastene mellom de nordiske landene og Kina er store – nivået på mattryggheten i Norden betraktes som et av de høyeste i verden, mens Kina ligger på et betydelig lavere nivå. Kinesiske matskandaler, sist om forgiftet melkepulver, dukker med jevne mellomrom opp i overskriftene.

I forumet deltok kinesiske og nordiske ministre samt tjenestemenn på høyt nivå fra næringsmiddelsektoren. På talerlisten sto blant andre Danmarks og Finlands matministre Henrik Høegh og Sirkka-Liisa Anttila, samt Pu Changcheng, viseminister for AQSIQ, Kinas myndighet for kvalitetsovervåking, inspeksjon og karantene.

Deltakerne fikk også helt konkret gjøre seg kjent med nordisk mat, tre nordiske toppkokker hadde tilberedt lunsjen av nordiske råvarer. På konferansen ble det også arrangert to godt besøkte pressekonferanser, én om mattrygghet og én med de nordiske kokkene.

Forumet ble arrangert av Nordisk ministerråd i samarbeid med AQSIQ. Et titall arrangementer har gått av stabelen i det rustikke Nordic Lighthouse, som fungerer som nordisk knutepunkt under den pågående verdensutstillingen EXPO 2010 Shanghai.

Nordisk ministerråd har finansiert eller vært involvert i flere av arrangementene, som et ledd i ministerrådets globaliseringssatsing.