Forlenger importforbudet for muslinger

Mattilsynet forlenger reglene om importrestriksjoner for muslinger fra Peru.

Mattilsynet fastsatte den 8. november 2011 en endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru.

Endringen trer i kraft 9. november 2011 og gjennomfører vedtak 2011/723/EU, som forlenger gyldighetsperioden til grunnrettsakten, vedtak 2008/866/EF, til 30. november 2012, melder Mattilsynet.

Etter funn av hepatitt-A viruset i muslinger fra Peru, som kan utgjøre en alvorlig helserisiko for folkehelsen, fastsatte EU importrestriksjoner på disse produktene, jf. vedtak 2008/866/EF. Dette vedtaket er gjennomført i norsk rett i forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru.

Les også: Importforbud for muslinger fra Peru 22.05.2011

Det er i utgangspunktet et importforbud for disse varene, jf. § 4. I § 5 er det gitt noen unntak fra dette forbudet. Dette regelverket har en gyldighetsperiode frem til 30. november 2011. I vedtak 2011/723/EU har kommisjonen besluttet å forlenge gyldighetsperioden for rettsakten om beskyttelsestiltak for muslinger fra Peru. Gyldighetsperioden er nå forlenget frem til 30. november 2012.

Les mer
•  Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru