– Ikke påvist sammenheng med diabetes

– Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å påstå at oppdrettslaks øker faren for fedme og diabetes 2 hos mennesker, sier forskningsdirektør ved NIFES, Livar Frøyland.

«Oppdrettslaks i butikken inneholder så mye miljøgifter at faren for fedme og diabetes øker betydelig», det hevder Universitetet i Bergen (UiB) sin nettavis «På Høyden» i innledningen til et intervju med forsker Jerome Ruzzin. Påstanden refererer til en studie gjennomført ved NIFES, der Ruzzin, som nå er postdoktor ved UiB, var prosjektleder.

Nå blir påstanden tilbakevist av professor og forskningsdirektør Livar Frøyland ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking).

– Resultatene fra studien er interessante. Men konklusjonen, slik den er presentert i På Høyden, har vi ikke grunnlag for å trekke, sier Livar Frøyland i en pressemelding. Han er en av bidragsyterne til studien, sammen med flere andre NIFES-forskere.

– Forsøk med mus og ekstremdiett

I undersøkelsen, som er publisert i tidsskriftet Plos One, ble mus fôret med en svært fettrik diett med oppdrettslaks i opptil åtte uker. Målet var å finne ut om en ekstremdiett av laks påvirker fedme og diabetes. I forskning på fedme og diabetes er det vanlig å bruke slike ekstremdietter for å fremprovosere effekter av for eksempel fremmedstoffer.

Forsøkene viste at absolutt alle mus som ble foret med kun opprettslaks utviklet fedme og diabetes. I tillegg viste forsøkene at de hadde dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2 enn mus som fikk et kontrollfôr eller gikk på høyfettdiett, skriver På Høyden.

– Om mennesker skulle spise samme mengde som i dette forsøket, ville det betydd laks til frokost, lunsj, middag og kvelds – hver dag. Få, om noen, har så store inntak av laks på menyen. Vi har også offisielle kostholdsråd i Norge, som anbefaler oss å unngå et ekstremt og ensidig kosthold – blant annet fordi vi vet at det finnes rester av fremmedstoffer i oppdrettslaks. Men det er også kjent at disse nivåene er lave, sier Frøyland.

Fedme og diabetes er et felt det forskes mye på ved NIFES.

– Vi håper denne studien kan være et steg på veien til å kartlegge sammenhenger mellom eksponering for fremmedstoffer og helsetilstander som overvekt og diabetes. For å nå dit må vi gjøre grundigere undersøkelser av for eksempel effektene av protein. Påstandene knyttet til mennesker, slik de er fremsatt i På Høyden, finnes det ikke grunnlag for i studien vi har på bordet i dag, sier Frøyland.