Retningslinje for tilsyn med innlandsfisk

Illustrasjonsbilde: Rakfisk. Foto: Nofima
Illustrasjonsbilde: Rakfisk. Foto: Nofima

Matttilsynets tilsyn med produkter fra innlandsfisk, har nå fått sin egen retningslinje.

– Dette er et bidrag til Mattilsynets arbeid med enhetlig og risikobasert tilsyn, sier May Britt Dahle, leder for småskalaarbeidet i Mattilsynet.

Siden 2008 har Mattilsynet hatt småskalaproduksjon og mattrygghet som et eget satsingsområde. I 2008 var fokusområdet melk og i 2009 var fokusområdet kjøtt. Begge disse områdene har fått egne retningslinjer. I 2011 og 2012 er fokusområdet gårdsutsalg og servering. Mattilsynets region Buskerud, Vestfold og Telemark har ansvaret for å koordinere arbeidet med tilsyn med småskala matproduksjon, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Arbeidet med retningslinjen for innlandsfisk

En arbeidsgruppe med deltakere fra alle tre nivåer i Mattilsynet har vært ansvarlig for oppfølging og gjennomføringen av arbeidet. Bransjen, representert ved Hanen har gitt innspill til arbeidet underveis.

Som en del av grunnlaget for å utarbeide en retningslinje for tilsynet, ble det gjennomført tilsyn i 70 virksomheter høsten 2010.

Les også: Tilsyn med foredling av innlandsfisk 14.09.2010

Innenfor denne bransjen er det virksomheter med stor variasjon i omfang og produktkategorier. Fra rakfiskproduksjon av oppdrettsfisk med omsetning av flere titalls tonn i året, til produksjon av små mengder fersk og røykt fisk. Fokusområde i de ulike virksomhetene vil derfor være ulikt, påpeker Mattilsynet.

Les også: Rakfisk til begjær og besvær 06.11.2011

Retningslinjen er utarbeidet for mattilsynets ansatte, men bransjen kan også gjerne benytte den. Hovedvekten i retningslinjen er lagt på farer og risiko knyttet til produkter med lang holdbarhet og som spises uten varmebehandling, for eksempel rakfisk og vakuumert røykt, saltet og gravet fisk.

Retningslinjen er kun veiledende og er ikke ment å være uttømmende. Behov for endringer vil bli vurdert som følge av innspill etter bruk i praksis, opplyser Mattilsynet.