Ny rapport om marin ingrediensindustri

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har utarbeidet en forskningsrapport på oppdrag for FHF, som omhandler struktur og lønnsomhet i den marine ingrediensindustrien i perioden 2007-2010.

Forskningsrapporten gir en sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin ingrediensindustri i perioden 2007-2010.

Norsk marin ingrediensindustri har en global markedsandel på ca. 20 prosent. Norsk foredling av marine oljer til helsekost er globalt ledende, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) i en pressemelding.

Total omsetning 2010 i denne industrien samlet var på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er opp fra om lag 4,3 milliarder kroner året før. Samlet er det rundt 50 bedrifter med kommersiell aktivitet I tillegg har 2-3 bedrifter som produserer «marine ingredienser» fra tang og tare. Disse bedriftene hadde en brutto omsetning på hele 1, 2 Mrd. Kroner i 2010.

Bransjen har hatt en betydelig vekst over en rekke år. Fra 2007 til 2010 har veksten i omsetning vært på 53 prosent, mens bransjen som helhet har femdoblet omsetningen fra 2001.

Omfanget av marin ingrediensindustri er også betydelig i global sammenheng. Global omsetning er anslått til 22,4 milliarder kroner.

I rapporten kan man blant annet lese at norske firma som er ledende innen verdiskapende utnyttelse av ensilasje, har betydelig potensial til eksport av forretningskonseptet etter omleggingen av fiskerireguleringssystemene i EU.

Det foreliggende arbeidet er finansiert av FHF. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med MARING, en bransjeorganisasjon under Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).