Diskuterte avvik og tilsynssystemer

Mattilsynet og den russiske veterinærtjenesten hadde møte i Oslo den 13. februar og diskuterte oppfølging av avvik og tilsynssystemer.

– Vi hadde gode samtaler der vi blant annet diskuterte tiltak for å få ned uønskede funn i varepartier til Russland, forteller Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet og leder for den norske delegasjonen i arbeidsgruppen, i en pressemelding.

På møtet undertegnet Fjetland og Nepoklonov, visedirektør for veterinærtjenesten i Russland, protokollen fra forrige møte, som ble holdt i Moskva i november.

La fram tiltak for å unngå avvik

Russerne uttrykte på møtet bekymring for at det stadig blir gjort funn av bakterier i varepartier.

– Vi gjorde det klart at Mattilsynet tar alle meldinger om funn av fremmedstoffer i matvarer på alvor, og at vi har faste rutiner for hvordan vi følger opp slike meldinger, forteller Fjetland.

Mattilsynet presenterte derfor ulike tiltak for å unngå avvik i fremtiden.

– Det er tiltak som blant annet ekstra inspeksjoner og innføring av bransjestandard blant sjømateksportørene. Vi fikk ikke diskutert ferdig disse og eventuelle andre tiltak, så derfor ble ikke protokollen for møtet undertegnet, forteller Fjetland.

Mattilsynet mottok nylig melding fra den russiske veterinærtjenesten om forsterket kontroll av laks og andre fiskevarer fra fire virksomheter, etter mikrobiologiske funn.

Les også: Russland forsterker kontrollen 08.02.2012

Fellesinspeksjoner

Tidligere fellesinspeksjoner har sett på nye virksomheter som vil eksportere til Russland. Denne runden tar blant annet for seg oppfølging av avvik gjennomført av virksomhetene og Mattilsynet.

– I tillegg til å inspisere virksomhetene har russerne også oppmerksomhet på hvordan vi i Mattilsynets gjennomfører våre tilsyn og hvordan vi følger opp avvik hos virksomheter som man har gjort funn i varepartier fra, forteller Fjetland.

Etter inspeksjonene vil partene skrive rapporter og videre diskutere tiltak som kan få ned antall notifikasjoner.

Neste møte i arbeidsgruppen er planlagt å være i Russland i september.