Nye bestemmelser for tørking av fisk

Det er fastsatt nasjonale bestemmelser for å kunne videreføre tradisjonell tørking av fisk utendørs.

I forskrift 22. desember 2008 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), er det 16. februar 2014 fastsatt nasjonale bestemmelser for tørking av fisk utendørs.

Endringen kommer på bakgrunn av at Mattilsynet har funnet det nødvendig og hensiktsmessig å fastsette og notifisere utfyllende nasjonale bestemmelser om tradisjonell tørking av fisk utendørs.

Tradisjonell egenart

Mattilsynet har vurdert at næringsmidler framstilt ved tradisjonell tørking av fisk utendørs omfattes av definisjonen av næringsmidler med tradisjonell egenart, og har derfor gitt utfyllende bestemmelser i forhold til gjeldende regelverk, melder Mattilsynet.

Endringen medfører unntak fra krav til lokaler i næringsmiddelhygieneforskriften, og hvor man har erstattet disse med visse krav til steder og hjell/hesjer hvor utendørs tørking kan foregå. Hjell/hesjer skal også kunne identifiseres med tilknytning til virksomheten.