Stormøte om bærekraftig lakseoppdrett

Bergen: En rekke aktører fra inn- og utland møtes i Bergen denne uken for å diskutere bærekraftsindikatorer for lakseoppdrett.

WWF mener at en bærekraftig oppdrettsnæring er fullt mulig, og samarbeider derfor med mange ulike aktører for å realisere dette målet, melder WWF. 

Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) møtes denne uken for å presentere utkast til bærekraftsindikatorer for lakseoppdrett. Mer enn 90 personer – inkludert representanter fra miljøvernorganisasjoner, lakseoppdrettere og forskere fra verdens ledende lakseoppdrettsregioner deltar og gir tilbakemelding på de foreslåtte indikatorene.

Les også: Høring om miljømerket lakseoppdrett 06.11.2009
Les også: WWF ønsker miljøsertifisert oppdrettslaks 15.10.2009

Ønsker målbare standarder

- Målet med dialogen er å utarbeide målbare standarder som minimaliserer eller eliminerer de viktigste negative miljø- og sosiale effekter av lakseoppdrett, samtidig som oppdrettsnæringen fortsatt er økonomisk lønnsom, sier styringsgruppemedlem i SAD, Kjell Maroni fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Møtene i dialogen er åpne for alle som ønsker å bidra. Dialogen søker aktivt å involvere personer med bred kompetanse og erfaring for å gi innspill til utviklingen av troverdige standarder. Bidragene fra denne ukens dialogmøte vil benyttes av styringsgruppen til å fullføre indikatorene og utvikle forslag til standarder.

To tredjedeler av verdens lakseproduksjon

- Nesten to tredjedeler av verdens produksjon av laks kommer fra oppdrettsanlegg, hovedsaklig i Chile og Norge, sier styringsgruppemedlem Jose Villalon fra WWF, som koordinerer dialogen. - Det er klart at denne industrien er en viktig økonomisk og miljømessig aktør i mange regioner. Gjennom dialogen arbeider miljøorganisasjoner og industrien sammen for å forstå nøkkeleffekter av lakseoppdrett og bidra til positiv endring, sier Villalon.

Fem år med dialog

Dette er det fjortende åpne møtet i dialogen siden den ble startet i 2004. Det har vært møter i alle viktige lakseproduserende land. Omtrent 600 personer har bidratt i prosessen. De to siste årene har møtene hatt fokus på hvordan forskningsrapporter, utarbeidet på forespørsel fra dialogens styringsgruppe, kan benyttes til å utvikle målbare og miljømessig meningsfulle standarder, opplyser WWF.