Ikke bekymret for matsikkerheten

Norges Miljøvernforbund sliter med anstrengt økonomi, og har sett seg nødt til å starte en svertekampanje mot norsk laks. 

Miljøvernforbundet og Kurt Oddekalv erklærte full krig mot oppdretterne da de i går startet en internasjonal svertekampanje mot norsk laks. Oddekalv påstår nå at næringen selger fisk som inneholder kreftfremkallende stoffer.

- Når mennesker spiser fisk eller skalldyr som har spist fór blandet med flubenzuroner, dannes det trolig 4-kloranilin i magesekk/tarm. Dette stoffet kan sannsynligvis føre til kreft. Miljøvernforbundet vil derfor fraråde alle å kjøpe eller spise fisk fra oppdrettsanleggene til fiskeriminister Berg-Hansen og andre oppdrettere som bruker flubenzuroner. Folk bør også være forsiktige med bruk av villfisk fra områdene hvor disse anleggene ligger, skriver Oddekalv på sine nettsider.

Så gjenstår det å se om Oddekalvs sverteaksjon, og økt oppmerksomhet rundt Norges Miljøvernforbund, gir mer klingende mynt i kassen.

Som Fish.no tidligere har omtalt, mener representanter for oppdrettsnæringen at Oddekalvs påstander representerer et lavmål i debatten om oppdrettslaks.

- Havbruksnæringen lever daglig med feilinformasjon og planlagte svertekampanjer. Løgnen om at norsk mat skulle være farlig er imidlertid et nytt lavmål i Norge, uttaler adm.dir. Geir Andreassen i FHL i en kommentar.

Les også: - Forflater miljødebatten 03.01.2010
Les også: - Miljøvernforbundet mot økonomisk havari 13.12.2009

- Ikke hold i påstandene

Oddekalv får heller ikke støtte fra noen av Norges fremste eksperter på området, som formelig fnyser av påstandene.

Påstandene fra Oddekalv tilbakevises av seniorforsker Bjørn Tore Lunestad ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Han har testet over 600 fisk, uten å finne spor av det Kurt Oddekalv mener et kreftfremkallende stoffer. Fisken er undersøkt på oppdrag fra Mattilsynet nettopp med å tanke på å finne rester etter diflubenzuron og teflubenzuron, skriver bt.no.

- Vi har ikke funnet noen rester av noen av disse stoffene. Metoden vi bruker er i stand til å påvise en hundredel av den konsentrasjonen man har lov å ha i produkt for salg, sier Lunestad.

- Det betyr at hvis det finnes noe i det hele tatt, så er konsentrasjonen under én prosent av det som faktisk er lov, påpeker Lunestad overfor avisa.

Også divisjonsdirektør på miljømedisin ved Folkehelseinstituttet, Toril Attramadal, avviser at laks er kreftfremkallende.

- Vi mener at det ikke er hold i Oddekalvs påstander om at oppdrettslaks er kreftfremkallende, sier Attramadal til avisa.

- Vi kan ikke si at disse stoffene ikke er kremfremkallende, men den mengden som finnes i fisken man spiser er ikke farlig. Stoffene tas i svært liten grad opp i selve fisken, sier Attramadal, og legger til at dette er grundig dokumentert i forskningsmiljøene.

Det er det internasjonale organet European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) som fastsetter grenser for lovlige restkonsentrasjoner av legemidler i matvarer. EMEA har vurdert både dilflubenzuron og teflubenzuron, og satt grenser for høyeste lovlige restkonsentrasjoner, såkalte MRL verdier skriver bt.no.

Oddekalvs mener at avlusningsstoffene gjør at fisken sannsynligvis utvikler et stoff som heter parakloranilin.

- Ikke et vanlig nedbrytingsprodukt

- Ifølge den vitenskapelige litteraturen er ikke parakloranilin et vanlig nedbrytingsprodukt hos fisk. Mindre enn én prosent av difluberzuron vil kunne foreligge som parakloranilin, sier Lunestad.

Lunestad viser til en amerikansk studie der dette stoffet er vurdert.

- Selv om man tar utgangspunkt i den verst tenkelige situasjonen, det vil si at all difluberzuron i fisken blir omdannet til parakloranilin og at konsentrasjonen av stoffet er i området for den høyeste tillatte mengden, vil en person på 60 kilo vil likevel kunne spise en god porsjon laks hver eneste dag uten at det gir negativ helseeffekt på grunn av parakloranilin, sier Lunestad til bt.no.