Tolv oppdrettsarter kan få ASC-merke

Aquaculture Stewardship Council (ASC) vurderer tolv oppdrettsarter for miljøsertifisering. Tilapia kan bli den første arten som får godkjenning.

ASC satser stort på akvakultur, og nettverket «Sats på torsk» vil snart starte dialog for å diskutere om torsk bør med, skriver Sats på torsk på sine nettsider.

Selv om ASC foreløpig bare har 2 ansatte, og kun i Nederland, så er prosessen mot merker for 12 arter godt i gang. De første artene kommer med ASC- merke i 2011, og antakelig er Tilapia først ute. ASC overtar forvaltningen av standardene etter hvert som de blir vedtatt. Det er WWF som koordinerer utarbeidelsen av standarder, før ASC overtar. Det opplyste ASC på sin stand i Brussel nylig, skriver Sats på torsk.

For tiden pågår såkalte Akvakultur-dialoger for 12 arter, og slike prosesser blir etterhvert formet ut i konkrete krav som må oppfylles for å få ASC-merke. Det er i alt 8 såkalte dialogprosesser, og altså 12 arter totalt. Noen arter har felles dialogprosess, særlig skjell.

Dialog-prosessen begynte i 2004, og koordineres altså av World Wildlife Fund (WWF) og omfatter mer enn 2000 deltakere. Alle standardene blir utviklet for å minimere de viktigste negative miljømessige og sosiale konsekvenser forbundet med akvakultur, skriver Sats på torsk.

Blant andre arter som er til vurdering, er både laks, pangasius, cobia og reker.

Les også: Stormøte om bærekraftig lakseoppdrett 17.11.2009
Les også: Høring om miljømerket lakseoppdrett 15.10.2009