Skal samarbeide om villaks og lakselus

Del saken

Adm.dir. Norunn S. Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og adm.dir. Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet
Adm.dir. Norunn S. Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og adm.dir. Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet og NINA har undertegnet en treårig avtale om forskningssamarbeid.

Avtalen ble signert i Trondheim 19. august 2010, på forskningsfartøyet «G.O.Sars» i Trondheim, under fiskerimessen Nor-Fishing.

– Samarbeidet sikrer bredde og uavhengighet i kunnskapen for framtidas miljøløsninger, sier administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norunn S. Myklebust i en pressemelding.

Overvåkning av lakselus

Instituttene skal samarbeide blant annet om overvåkning av lakselus på vill laks og sjøørret og evaluering av nasjonale laksefjorder.

– NINA er verdensledende på villaksforskning og HI tilsvarende på andre felter i de marine økosystemene. Sammen blir vi enda bedre, sier Myklebust.

Avtalen tilrettelegger også for felles bruk av infrastruktur, det vil si fartøy og forskningsstasjoner.

– Vi er utrolig glade for at våre sjøfuglforskere får delta på økosystemtoktene med HIs forskningsfartøy, sier Myklebust.

Foruten sjøfugl, laks og infrastruktur, har instituttene som mål å samarbeide om vitenskapelige publikasjoner samt søknader til Forskningsrådet og EU. Mye av samarbeidet berører sterke økonomiske og politiske interesser, som for eksempel lakseoppdrett og petroleumsinteresser i nordområdene.

- Med godt forskningssamarbeid tror jeg vi kan være brobyggere i konflikter som oppstår mellom interesser og sektorer, avslutter Myklebust.

- Fornyet samarbeidsavtale

Mens NINA opplyser at det er inngått en 3-årig avtale om samarbeid, fremholder administrerende direktør for Havforskningsinstituttet (HI), Tore Nepstad, at instituttene har fornyet en samarbeidsavtale.

– Vi har utviklet gode samarbeidsrelasjoner mellom våre institutter, og en fornying av avtalen som regulerer samarbeidet, legger til rette for at vi skal arbeide konstruktivt sammen i årene som kommer også, sier Nepstad i en pressemelding fra HI.

Havforskningsinstituttet og NINA arbeider sammen i overvåkningen av bestandene av vill laks, lakselus, genetiske interaksjoner fra rømt oppdrettslaks, og i prosjekter relatert til biologisk mangfold i marine miljø. Forskerne i de to instituttene har i fellesskap utviklet flere prosjektsøknader som det knyttes forventninger til, blant annet for å kartlegge genetiske variasjoner i bestander av villaks på Nordkalotten, og på effekter av bunntråling på ulike bunntyper i Barentshavet, opplyser HI.

Mattilsynet flyttet lakselusovervåkningen

Mattilsynet besluttet i vår at Havforskningsinstituttet skal overta overvåkingen av lakselus. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har ledet arbeidet frem til nå.

Beslutningen førte til reaksjoner både fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) med flere. DN uttalte at HI foreløpig ikke er på høyde med NINA hva gjelder kompetanse til overvåkning av lakselus, mens NJFF hevdet at HI ville havne i en uheldig dobbeltrolle. Det resulterte i en skarp reaksjon fra Havforskningsinstituttet.

Les også: Hard skyts fra Havforskningsinstituttet 10.05.2010

Nå velger Havforskningsinstituttet å inngå en ny samarbeidsavtale med NINA, som tidligere hadde ansvaret for overvåkningen av lakselus.