– Bruk beredskapstelefonen

Fiskeridirektoratets oppfordrer til bruk av direktoratets døgnbemannede beredskapstelefon for å melde fra om rømming.

Fiskeridirektoratet region vest hadde mandag 18. oktober et møte med Hardanger villfisklag. Bakgrunnen var uttrykt bekymring fra laget for at Fiskeridirektoratet ikke behandler tips og meldinger på en betryggende måte.

Fiskeridirektoratet ønsker å tydeliggjøre hvor man kan henvende seg med tips og opplysninger om rømt fisk.

– Møtet avdekket behov for å gå gjennom både eksterne og interne kommunikasjonsrutiner og dette vil nå bli fulgt opp, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Det viktigste strakstiltaket er likevel å få ut informasjon om Fiskeridirektoratets beredskapstelefon og døgnbemannede vaktsentral til alle som er i tvil om hvor de skal henvende seg, konstaterer direktoratet.

Telefonnummeret er: 03415

Les også: Starter gjenfiske etter rømming 13.10.2010
Les også: Ber publikum om hjelp 26.08.2010