SSC noteres på Oslo Børs

The Scottish Salmon Company overfører notering fra Oslo Axess til Oslo Børs, med første noteringsdag den 29. april 2011.

Børsstyret vedtok den 27. april i år å ta aksjene i The Scottish Salmon Company Limited opp til notering på Oslo Børs. Selskapet har vært notert på Oslo Axess siden 8. juli 2010 som en videreføring av det tidligere noterte selskapet Lighthouse Caledonia ASA.

I henhold til krav fra Oslo Børs, har selskapet offentliggjort et godkjent prospektsammendrag i henhold til verdipapirforskriften § 7-2.

I dag melder The Scottish Salmon Company også at Philip Smith er oppnevnt til Non Executive Direktor i selskapet. Han har mange års ledererfaring fra EWOS, Nutreco og Marine Harvest.

Utsatte søknad i påvente av avgjørelse hos Finanstilsynet

Overføringen skjer etter søknad fra selskapet den 25. mars i år. The Scottish Salmon Company hadde tidligere planer om å søke notering på Oslo Børs i løpet av november 2010, men planene ble senere utsatt.

- Selskapet har besluttet å utsette søknaden i påvente av konklusjonen fra Finanstilsynet, med hensyn til konsernets årsregnskap for 2008, da Lighthouse Caledonia ASA var morselskap i konsernet, opplyste selskapet i en børsmelding i oktober i fjor.

Les også: Utsetter søknad om børsnotering 28.10.2010
Les også: Scottish Salmon vil til Oslo Børs 12.10.2010

Konsernet har tidligere endret regnskapet for 2008, etter at daværende morselskap i konsernet, Lighthouse Caledonia ASA, fikk refs fra Finanstilsynet. SSC søkte om notering på Oslo Børs etter at Finanstilsynet i midten av mars i år kom med en avgjørelse, som selskapet vil rette seg etter. Det ble konstatert at verdien av biomasse ved utgangen av 2009 var satt lavere enn virkelig verdi. Korreksjon for dette vil øke overskuddet for 2009. Korrekte tall er innarbeidet i balansene i årsrapporten for 2010.

Se årsrapporten: Annual Report 2010 - Scottish Salmon company Limited (pdf)

Notering  
 
Aksjene i The Scottish Salmon Company Limited vil fra og med 29. april 2011 noteres på Oslo Børs med følgende parametre: 

Ny - Segment: OBMA
Ny - Sektor: OBSN
Ingen endring - Handelsvaluta: NOK
Ingen endring - Hjemstat:  NO - Norge
Ingen endring - ISIN: JE00B61ZHN74

Om The Scottish Salmon Company
The Scottish Salmon Company er en ledende produsent av skotsk laks, som tilbyr sin produkter til både lokale og internasjonale markeder. Selskapet dekker alle ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon til høsting, foredling og salg og opererer fra over 40 steder på Hebridene og vestkysten av Skottland, fra Isle of Lewis i nord til Arran i sør. Selskapet sysselsetter over 350 ansatte. The Scottish Salmon Company produserer i dag årlig over 20.000 tonn skotsk laks, noe som utgjør 20 prosent av den skotske lakseproduksjonen. The Scottish Salmon Company, tidligere Lighthouse Caledonia, ble lansert etter en omfattende restrukturering for å skape en organisasjonsenhet som bedre til selskapets strategi for fremtidig stabilitet og vekst. (Kilde: Oslo Børs).