Resultatfall i Cermaq

Cermaq ASA oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på 220,0 millioner kroner, mot 480,7 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Derimot oppnådde konsernet en EBIT før verdijustering av biomasse på 317,7 millioner kroner for 2. kvartal 2011, en forbedring på 102,6 millioner kroner fra 215,1 millioner kroner i 2. kvartal 2010. 

- Den sterke forbedringen innen begge forretningsområdene, skyldes forbedrede resultater i Chile, økt andel spesialprodukter i EWOS og meget gode resultater i Mainstream Canada, skriver Cermaq ASA i en børsmelding.

Gruppens driftsinntekter var 2 558,1 millioner kroner (2 002.9 millioner kroner) i kvartalet. EBIT før verdijustering av biomasse var 317,7 millioner kroner (215,1 millioner kroner), og netto resultat var 175,3 millioner kroner (363,6 millioner kroner). Nedgangen i netto resultat skyldes en negativ justering av biomasse i kvartalet på grunn av nedgang i lakseprisen på slutten av kvartalet. 

- I dette kvartalet er vi spesielt fornøyd med den sterke volumveksten i EWOS som følge av sterk operasjonell aktivitet og med resultatene fra fôrvirksomhetens satsing på forskningsbasert produktutvikling, uttaler konsernsjef Geir Isaksen.

Les også: BlackRock øker i Cermaq 30.06.2011
Les også: Geir Isaksen går fra Cermaq til NSB 14.06.2011

Mainstream

Mainstreams omsetning var 715,5 millioner kroner (665,4 millioner kroner), og salget var på 17,5 tusen tonn (16,6 tusen tonn). Mainstream oppnådde en EBIT før verdijustering av biomasse på 213,4 millioner kroner (174,2 millioner kroner), en forbedring på 39,2 millioner kroner sammenliknet med andre kvartal 2010. Forbedrede driftsresultater i oppdrett skyldes i hovedsak større volumer og forbedrede kostnader i Canada.

Mainstream Chile solgte 4,1 tusen tonn i andre kvartal, hovedsakelig atlantisk laks. Omkring 50 prosent ble solgt til Brasil, der prisene var bedre enn i andre markeder. EBIT før verdijustering av biomasse var 8,0 kr/kg (0,2 kr/kg). De biologiske resultatene i Chile er generelt gode.

Mainstream Norway oppnådde en EBIT per kg i Nordland og Finnmark på henholdsvis 11.7 kr (16,1 kr) og 14,1 kr (16,7 kr). Gjennomsnittlig oppnådd pris var 36,6 kr/kg, en nedgang på 2,5 kr/kg fra samme periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjorde 25 prosent av salget i perioden og ble inngått på en pris 0,9 kr/kg lavere enn gjennomsnittlig spotpris. Utvidelsen av slakteriet i Finnmark vil ferdigstilles i begynnelsen av august. Investeringene i oppdrett for å øke produksjonen i 2013 gjennomføres også som planlagt.

Mainstream Canada rapporterte slaktevolumer på 6,3 tusen tonn i kvartalet, 50 prosent eller 2,1 tusen tonn mer enn samme kvartal i fjor. EBIT før verdijustering av biomasse var 14,8 kr/kg (14,2 kr/kg). 

- Virksomheten vår i Mainstream Canada har levert svært gode resultater dette kvartalet, uttaler Geir Isaksen. Dette skyldes en kombinasjon av høyere volumer og gode biologiske resultater i de anleggene som er slaktet ut, sier Isaksen. 

Les også: Bekrefter ILA i Langfjorden i Alta 14.06.2011

EWOS

EWOS rapporterte en omsetning på 2 117,5 millioner kroner (1 514,7 millioner kroner) med et totalt salgsvolum på 245 tusen tonn (183 tusen tonn), en økning på 34 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Justert for oppkjøpet i Vietnam var den organiske veksten i andre kvartal 28 prosent. Volumøkningen kom først og fremst i Chile der EWOS' volum økte med 78 prosent.  Driftsresultatet i EWOS økte til 127,6 millioner kroner (59,4 millioner kroner). De nye produktene EWOS lanserte i annet kvartal i 2011 har blitt positivt mottatt i markedet og bidratt til å øke andelen av spesialfôr og forbedrede resultater i EWOS. 

- EWOS blir mindre påvirket av nedgang i lakseprisene enn oppdrettsselskaper. Med EWOS sin sterke, forskningsbaserte produktportefølje forventer vi at kundene, også ved lavere laksepriser, vil se fordelen av å bruke funksjonelle fôr som har en positiv effekt på fiskens helse og vekst, sier Geir Isaksen i en kommentar.

Les også: EWOS inn i fôrproduksjon i Vietnam 17.12.2010

Negativ kontantstrøm og økt gjeld

Cermaq rapporterte en negativ kontantstrøm fra driften på 97,2 millioner kroner i andre kvartal 2011 (negativ 11,9 millioner kroner). Nedgangen skyldes i hovedsak sterk salgsvekst med tilsvarende økning i utestående fordringer i EWOS, samt høyere betaling av inntekstskatt. Netto rentebærende gjeld økte med 761,0 millioner kroner i kvartalet til 1 214.6 millioner kroner, også på grunn av utbetaling av utbytte på 499,5 millioner kroner som ble foretatt i andre kvartal.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q2 2011 - Cermaq ASA (pdf)
•  Presentasjon Q2 2011 - Cermaq ASA (pdf)