- Flere skritt frem etter virusidentifisering

Arkivbilde: Sykdommen HSMB gir dårlig tilvekst. Her er en sammeligning mellom normal og syk fisk med samme alder. Foto: Trygve Poppe / Veterinærinstituttet

Paradoksalt nok sliter hjertesunn laks med hjertesykdommer.

To forskjellige virus som knyttes til sykdommene hjerte- skjelett- og muskelbetennelse (HSMB) og kardiomyopatisyndrom (CMS) ble identifisert i fjor. Det har gitt ny kunnskap som blant annet gjør det mulig å utvikle vaksiner mot sykdommene, melder Veterinærinstituttet.

− Virusidentifiseringene representerer et gjennombrudd for videre forskning og sykdomsbekjempelse, sier Atle Lillehaug, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

− Det at Veterinærinstituttet har vært med i dette internasjonale samarbeidet, har gitt oss et kompetanseløft som gjør oss bedre i stand til også å finne og identifisere andre smittestoffer som forårsaker sykdom, forteller Lillehaug.

− Vi ser allerede nå hvordan funnet av CMS- og HSMB-virus vi gjorde i fjor har hatt stor betydning for videre kunnskapsoppbygging rundt sykdommen. Dette gjør det mulig å kartlegge forekomst, spredningsmønster og å finne faktorer som kan medvirke til sykdomsutbrudd. Dette gjør oss i stand til å utvikle mer effektive og målrettede tiltak for å forebygge og bekjempe sykdommene, fortsetter han.

Les også: Har påvist CMS-viruset 01.11.2010
Les også: Nytt laksevirus identifisert 25.06.2010

Ulike virus, ulike sykdommer

Bortsett fra at begge virusene forårsaker hjerteproblemer i fisken, er de to virusene og sykdommene de assosieres med, svært forskjellige. Viruset som knyttes til HSMB er et reovirus, mens viruset som er funnet i CMS-fisk er et totivirus, og hjerteskadene de forårsaker er ulike.

Overalt og fraværende

− Utfordingene med HSMB-viruset er at det er svært utbredt, og finnes i villfisk som muligens fungerer som et reservoar for smitte, forteller Torstein Tengs, forsker ved Veterinærinstituttet.

− Men, selv om fisken bærer viruset med seg, trenger den likevel ikke bli syk, viruset finnes også hos frisk fisk. CMS-viruset derimot, har vi så langt ikke funnet i villfisk og fremdeles vet vi ikke hvor dette viruset kommer fra, sier Tengs.

Veterinærinstituttet arbeider med videre kartlegging av forekomst av begge virusene i både vill og oppdrettet fisk, og ser på spredningsmønster og hva som trigger sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg.

Syk fisk har mye virus

Felles for begge virus er at syk fisk har mye virus og at virusmengde synes å sammenfalle med sykdomsutbrudd og symptomer.

− Når det gjelder HSMB, har syk fisk opptil en million ganger mer virus enn de som er friske, sier Tengs. Denne sammenhengen gjør det nærliggende å anta at virusmengde er en viktig faktor for sykdomsutbrudd. Men foreløpige resultater tyder på at det er flere faktorer som har betydning for at sykdommene skal bryte ut. Vi arbeider derfor ut fra teorien at viruset er nødvendig for utbrudd, men ikke tilstrekkelig. Miljømessige faktorer og aktivitet som stresser fisken, eksempelvis avlusning, kan ha betydning, sier han.

Flere smitteveier?

Hvordan kan HSMB og CMS smitte? Kan de overføres på ulike måter? I et av prosjektene har Veterinærinstituttet, i nært samarbeid med næringa, undersøkt om virus kan overføres via rogn fra foreldrefisk til avkom, såkalt vertikal smitteoverføring.

− Vi har tatt prøver av stamfisk før gyting, samt av rogn, plommesekkyngel og yngel ved startfôring for å se om fisken ”arver” viruset fra foreldrene, forteller seniorforsker Marie Løvoll, leder for prosjektet.

Hun forteller at resultatene er interessante og forventes publisert i løpet av året.