Nytt styre i Morpol

Morpol ASA har avholdt ekstraordinær generalforsamling og valgt nytt styre, med Ebbe Pelle Jacobsen som styreleder.

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Morpol ASA den 13. oktober, ble følgende personer valgt inn som nye styremedlemmer: Ebbe Pelle Jacobsen, Marianne E Johnsen og Teresa Sienkiewicz. Dette var i tråd med valgkomiteens innstilling.

I tillegg fikk Friendmall Limited gjennomslag for et forslag om at det skulle velges inn ett ekstra styremedlem, samt for at Kaj Kohave skulle velges inn som dette ekstra styremedlemmet.

Generalforsamlingen bestemte også at Bjørn Myrseth, som på den ekstraordinære generalforsamlingen den 22. august 2011, ble innvalgt som ny styremedlem med tjenestetid fra 1. januar 2012, i stedet skulle tiltre umiddelbart fra vedtak på generalforsamlingen den 13. oktober. Samtidig fratrådte styreleder Thorhild Widvey og styremedlemmene Hanse den Bieman og Elbjørg Gui Standal.

Les også: Morpol øker inntjeningen 24.08.2011

Etter valget består styret i Morpol ASA av følgende personer:
Styreleder Ebbe Pelle Jacobsen og styremedlemmene Slawomir Stochnialek, Monica Grolewska, Bjørn Myrseth, Marianne E Johnsen, Teresa Sienkiewicz og Kaj Kohave.

Den nye styrelederen er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2013, og de øvrige styremedlemmene for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2012.

Røk uklar

Det var etter ønske fra storaksjonær Friendmall Limited, at det ble innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling for valg av nye styremedlemmer i Morpol ASA. Tre av styremedlemmene i selskapet ble uenige med konsernsjefen, Jerzy Malek, som også er største aksjonær i Friendmall Limited, med hensyn til organisering og selskapsstyring.

Les også: Bremesco og Myrseth kjøper i Morpol 21.09.2011 

I september sa Malek at den tidligere olje- og energiministeren Thorhild Widvey var en Judas, en løgner og uten ære, men han nekter å si unnskyld, skriver dn.no.

Om Morpol ASA 
Morpol er verdens ledende videreforedler av laks. Selskapets ferdige produkter selges under egen merkevare, så vel som dagligvarekjedenes egne merker, til internasjonale kjeder i de viktigste markedene i Europa, Japan og USA. Selskapet har videreforedlingsproduksjon med røykeri i Polen og har også vært aktiv innen lakseoppdrett i Skottland siden 2010, og i Norge siden januar 2011. Selskapet har over 4000 ansatte. (Kilde: Morpol ASA).