Resultatforbedring i Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 6,2 millioner, mot 1,4 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Driftsinntektene for konsernet Sølvtrans Holding ASA steg til 70,2 millioner kroner i 3. kvartal 2011, fra 58,2 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Det fremgår av resultatrapporten for 3. kvartal 2011, som Sølvtrans Holding ASA la frem i dag.

Inntektene er basert på at selskapet har hatt en beskjeftigelsesgrad på 92 prosent i kvartalet, som blant annet innebærer at alle kontraktsbåter har vært i tilnærmet fullt inntektsgivende arbeid i perioden.

Selskapet har en sterk resultatvekst og rapporterer en EBITDA på 37,6 millioner kroner i kvartalet, opp fra 20,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 6,2 millioner kroner, sammenlignet med 1,4 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Periodens resultat inkluderer 10,5 millioner kroner i urealisert tap på rente– og valutaderivatkontrakter.

Fokus på høy beskjeftigelsesgrad og streng kostnadskontroll

- Vi har opprettholdt vårt fokus på å sikre høyest mulig beskjeftigelsesgrad og kombinert dette med streng kostnadskontroll og det er gledelig å se at dette nå gir seg utslag i solide inntekter og god resultatvekst, sier administrerende direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

- Når vi i tillegg har fått reforhandlet og forlenget avtaler for tre båter og derigjennom sikret kontraktsdekningen for 2012, ser fremtiden lys ut, fortsetter Halsebakk.

Les også: Sølvtrans fornyer avtalen med Cooke 04.11.2011
Les også: Forlenger avtaler med Marine Harvest 01.10.2011

Aksjer til ansatte

Styret i Sølvtrans benytter anledningen til å gi de ansatte i selskapet en påskjønnelse for god innsats og oppnådde resultater hittil i 2011, og har besluttet å tildele alle fast ansatte 500 aksjer i selskapet, skriver styret i Sølvtrans Holding i rapporten.

Les også: Halsebakk ny konsernsjef i Sølvtrans 20.10.2011
Les også: Sølvtrans kjøper egne aksjer 01.10.2011

- Positive utsikter

- Fremtidsutsiktene for transport av laks og ørret er positive, ettersom det ventes videre vekst i global produksjon, spesielt i Chile, men også Norge og Scotland – som anses som Sølvtrans viktigste markeder. Det understrekes imidlertid at den seneste tids markerte prisfall for laks har økt usikkerheten i næringen, skriver selskapet i rapporten.

Om Sølvtrans Holding ASA
Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen «closed system»- teknologi som virker positivt for miljø, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Flåten består for tiden av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland og Canada. Sølvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i Ålesund. (Kilde: Sølvtrans Holding ASA).