NYTEK-forskriften er justert

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet har foretatt en justering av den nye NYTEK-forskriften som trer i kraft 1. januar 2012.

Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) ble fastsatt 16.august 2011 og trer i kraft 1. januar 2012.

Etter forskriftens § 7 annet ledd, skal akkrediterte organ tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN ISO/IEC 17020. Departementet fastsatte den 28. desember 2012 en endring i forskriftens § 7 annet ledd.

Endringen består i at det for inspeksjonsorgan som utfører fortøyningsanalyse, kun stilles krav om uavhengighetstype C etter NS-EN ISO/IES 17020, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

- På bakgrunn av henvendelser, og etter samråd med Fiskeridirektoratet, har det blitt klart at et krav om absolutt uavhengighet mellom de som foretar fortøyningsanalysen og utstyrsleverandørene, vil kunne bryte opp etablert kompetanse og motvirke en hensiktsmessig synergieffekt, uttalte Fiskeri- og kystdepartementet tidligere denne måneden.

Les også: Vil justere NYTEK-forskriften 08.12.2011
Les også: Ny NYTEK-forskrift fastsett 18.08.2011