SalMar får frist ut januar i Tromsø

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Mattilsynet har gitt SalMar Nord AS frist ut januar måned å slakte ut eller destruere fisken på lokalitet Finnvik i Tromsø kommune, etter påvisning av PD.

Veterinærinstituttet påviste i forrige Pankreassykdom (PD) ut fra prøver av fisk fra lokaliteten, og i går varslet Mattilsynet vedtak om utslakting. 

Les også: SalMar må slakte ut i Tromsø 23.01.2012
Les også: PD påvist hos SalMar i Troms 18.01.2012

Frist 31. januar

Mattilsynet har i dag fattet vedtak om utslakting eller sanering av fisk på lokaliteten med frist 31. januar 2012.

- Vedtaket er fattet med det formål å hindre PD i å etablere seg nord for Hustadvika. Det er viktig at fisk på lokaliteten fjernes raskt for å redusere risiko for mulig smittespredning, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

SalMar vil drøfte alternativer til sanering

SalMar har tidligere opplyst at fisken i merden ville bli fjernet straks dersom det ble påvist  PD.

- Fisken i merden vil bli destruert umiddelbart hvis mistanken blir bekreftet, skrev SalMar i en pressemelding forrige uke, før at resultatet fra Veterinærinstituttets analyser forelå.

Men nå etter at det er påvist sykdom på fisk fra flere merder på lokaliteten og Mattilsynet har fattet beslutning om sanering av hele lokaliteten, ønsker SalMar å drøfte alternativer til utslakting.

- SalMar mener at det er andre tiltak som vil være biologisk akseptable og at disse tiltakene på en bedre måte vil bevare verdien av biomassen på lokaliteten. Virkningene for ansatte og lokalsamfunnet vil også bli atskillig mindre, skriver SalMar ASA i en pressemelding.

SalMar har frist frem til 26. januar med å anke avgjørelsen fra Mattilsynet, og vil innlede en dialog med Mattilsynet om saken.

Forbereder destruering

SalMar vil parallelt med drøftingene med Mattilsynet, forberede sanering av lokaliteten, slik at fristen som er satt av Mattilsynet kan oppfylles dersom beslutningen om sanering blir stående.

SalMar Nord AS er et datterselskap av det børsnoterte oppdrettsselskapet SalMar ASA. Nylig fikk et annet datterselskap i konsernet påvist Pankreassykdom på laks på en lokalitet i Trøndelag.