Kraftig resultatforbedring i Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding oppnådde i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,1 millioner, mot -10,7 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Driftsinntektene for konsernet Sølvtrans Holding ASA steg til 72,3 millioner kroner i 4. kvartal 2011, en økning på 12 prosent fra 64,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Det fremgår av resultatrapporten for 4. kvartal 2011, som Sølvtrans Holding ASA la frem i dag.

– Solid beskjeftigelse

Selskapet har hatt en solid beskjeftigelse for flåten på hele 96 prosent i fjerde kvartal, herav 100 prosent beskjeftigelse for de ti fartøyene som opererer på lange kontrakter. Dette sammen med en kostnadseffektiv drift, medfører at selskapet rapporterer et rekordhøyt driftsresultat før av - og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 39,3 millioner, mot NOK 15,6 millioner i tilsvarende periode i 2010, opplyser selskapet.

– Fjerde kvartal 2011 var et sterkt kvartal med 100 prosent beskjeftigelse på kontraktsbåtene våre, hvilket demonstrerer svært effektiv drift, sier administrerende direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt med å opprettholde en høy beskjeftigelse og kostnadseffektiv drift, sier Halsebakk.

Året 2011

For hele 2011 oppnådde Sølvtrans samlede driftsinntekter på NOK 264,8 millioner, mot NOK 254,0 millioner i 2010. Resultatet før skatt havnet på 10,8 millioner kroner i 2011, mot til sammenligning 6,3 millioner kroner i 2010.

Gjennom et sterkt kostnadsfokus har selskapet redusert driftskostnadene fra NOK 169.1 millioner i 2010, til NOK 137,0 millioner i 2011. Dette medfører en rekord høyt EBITDA for hele 2011 på NOK 127,7 millioner, sammenlignet med NOK 84,9 millioner i 2010, som også inkluderte gevinst fra salget av båten Ronja.

Nye kontrakter

Etter utløpet av perioden har selskapet reforhandlet og forlenget en kontrakt med The Scottish Salmon Company for Ronja Viking for to år, samt inngått en ny avtale om at Scottish Salmon Company skal leie Ronja Nordic i syv måneder. Sistnevnte fartøy fristilles midlertidig fra en kontrakt med Marine Harvest.

Selskapet har i tillegg nettopp vedtatt å reetablere drift i Chile, etter inngåelse av to nye kontrakter for fartøyene Frøyhav og Frøyfisk.

Les også: Sølvtrans reetablerer drift i Chile 16.02.2012

Les også: Sølvtrans fikk nye kontrakter med SSC 06.02.2012

– Positive fremtidsutsikter

– Fremtidsutsiktene for transport av laks og ørret er positive, ettersom det ventes fortsatt vekst i global produksjon. Videre bidrar bekjempelse av lakselus og smittespredning til økt etterspørsel etter lukket teknologi for frakt av levende fisk, fremholder selskapet i rapporten.

Om Sølvtrans Holding ASA

Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen «closed system»- teknologi som virker positivt for miljø, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Flåten består for tiden av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland og Canada. Sølvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i Ålesund. Kilde: Sølvtrans Holding ASA.