Presentasjonene fra møte om rensefisk

Presentasjonene fra «workshop» om rognkjeks og leppefisk er nå tilgjengelige for nedlasting.

I forbindelse med den med den årlige konferansen «Sats marint» i Bergen 8. februar 2012, ble det i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) holdt et arbeidsseminar med fokus på helse hos rensefisk.

60 deltakere fra næring, forvaltning og forskning deltok på samlingen. Bakgrunnen for møtet er et behov for å drøfte status og felles FoU-behov når det gjelder helse og velferd hos rensefisk, skriver FHF i en pressemelding.

Les også: Robust rensefisk - stadig viktigere mot lakselus 16.02.2012

Les også: Rensefisk skal inn i oppdrettsregelverket 10.02.2012

– Behov for økt kunnskap

Samlingen avdekket blant annet et behov for økt kunnskap om dødsårsaker hos rensefisk,
smitte mellom arter og spesifikke infeksjonssykdommer, opplyser FHF.

Oversikt over programm og presentasjonener på samlingen:

 1. Kartlegging av dødelighetsårsaker - Erfaringer fra torskeoppdrett - Verdt å forsøke ved bruk av rensefisk?
  v/Arve Nilsen, Veterinærinstituttet, Trondheim
 2. Bruk av røntgen i diagnostikken hos oppdrettet bergylt
  v/Grete Bæverfjord, Ingrid Lein og Synnøve Helland, Nofima
 3. Identifikasjon av bakteriekandidater til vaksineutvikling for rensefisk
  v/Duncan J. Colquhoun, Veterinærinstituttet
 4. Transport av leppefisk
  v/Lene-Catrin Ervik, Lerøy Hydrotech
 5. Helsesituasjonen hos berggylt i oppdrett - Marine Harvest Labrus
  v/Henriette Glosvik, pHd- kandidat, Øyvind Vågnes, Veterinærinstituttet Bergen, Hanne K. Nilsen, Veterinærinstituttet Bergen, Egil Karlsbakk, Havforskningsinstituttet og UiB, Espen Grøtan, Marine Harvest Labrus og Olav Breck, Marine Harvest
 6. Rensefisk diagnoser i innkommet materiale - Veterinærinstituttet 2011
  v/Hanne K. Nilsen, Britt Bang Jensen og Cecilie Sviland, Diagnostikere ved Veterinærinstituttet
 7. Vaksine til leppefisk?
  v/Bjørn Krossøy, Vaxxinova
 8. Helse hos villfanget leppefisk – innspill til en bærekraftig modell for fangst og bruk
  v/Stein Mortensen, Lisbeth S. Harkestad, Cecilie Skår, Ann Cathrine B. Einen og Egil Karlsbakk, Havforskningsinstituttet
 9. Leppefisk bruk
  v/Kristian Straume-Lie, Lerøy
 10. Ernæringsbetingede sykdommer hos oppdrettet berggylte fordøyelseskanalen? Krav til fiskefôr, levendefôr/tørrfor
  v/Øystein Sæle, Truls Hansen og Kristin Hamre, NIFES
 11. Helseovervåkning ved fangst innsamling av rensefisk
  v/ Magne Kjerulf Hansen, Agder Fiskehelsetjeneste