Noe bedre for Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Brønnbåtrederiet Sølvtrans Holding oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 5,1 millioner kroner, mot 3,6 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Sølvtrans rapporterer om 20 prosent økning i EBITDA i årets første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor. Driftsinntektene steg med 11 prosent til NOK 59,5 millioner, mens EBITDA økte fra NOK 18,6 millioner til NOK 22,4 millioner.

Det fremgår av resultatrapporten for 1. kvartal 2012, som Sølvtrans Holding ASA la frem i dag.

Økt beskjeftigelse av flåten

Selskapets flåte har en samlet inntektsgivende beskjeftigelse på 80 prosent, sammenlignet med 75 prosent i første kvartal i fjor. To av båtene har ikke hatt inntekter i første kvartal grunnet klargjøring og overfart til Chile, mens det for resterende del av flåten har det vært en samlet inntektsgivende beskjeftigelse på vel 94 prosent.

– Til tross for at vi har flyttet og klargjort Ronia Pacific og Ronia Austral for drift i Chile, har vi økt beskjeftigelsesgraden og inntektene i perioden sammenlignet med i fjor, sier administrerende direktør i Sølvtrans Holding, Roger Halsebakk.

Les også: Sølvtrans reetablerer drift i Chile 16.02.2012

Sølvtrans har i perioden kontrahert en ny brønnbåt på 3000 m3 med nyvinnende teknologi og miljøvennlige løsninger.

Kontraheringen er viktig for Sølvtrans for å møte høyere krav fra kunder og for å dekke en økende ubalanse i brønnbåtmarkedet, heter det i rapporten. Båten vil bli levert i juni 2013.

Les også: Sølvtrans bygger brønnbåt på 3000 m3 09.03.2012

– Positive fremtidsutsikter for brønnbåtmarkedet

– Det forventes fortsatt vekst i lakseproduksjon, økt miljøfokus og en videre konsolidering og profesjonalisering blant oppdretterne. Dette skaper positive fremtidsutsikter for brønnbåtmarkedet generelt, og kombinert med bekjempelse av lakselus og smittespredning, spesielt for større og mer effektive brønnbåter med lukket teknologi, fremholder selskapet i rapporten.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2012 - Sølvtrans Holding ASA (PDF)
Presentasjon Q1 2012 - Sølvtrans Holding ASA (PDF)

Om Sølvtrans Holding ASA
Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen «closed system»- teknologi som virker positivt for miljø, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Flåten består for tiden av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Chile. Sølvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i Ålesund. (Kilde: Sølvtrans Holding ASA).