ILA påvist hos Mowi i Rogaland

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, påpeker Mattilsynet.

Grunnlag for påvisning

Virksomheten varslet Mattilsynet 7. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Kjeahola. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS.

Les også: Mistanke om ILA hos Mowi i Rogaland 08.11.2019

Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 22. november 2019, på grunnlag av påvisning av deletert virus og histopatologiske funn, samt positiv immunhistokjemi, gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Tidligere denne uken, ble det påvist ILA ved en annen lokalitet i samme kommune.

Les også: Påvist ILA hos Bremnes Seashore i Rogaland 18.11.2019

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er, lokalitet Kjeahola pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse. 

- Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, opplyser Mattilsynet.