Har avslått Hav Line-søknad

Illustrasjonsfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Hav Lines søknad om å forlenge dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Hav Line fikk i fjor midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands. Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge.

Hav Line ønsket dispensasjon for å kunne frakte fisken direkte til Danmark med slakteskipet Norwegian Gannet, for deretter å sortere fisken der. Hav Line fikk innvilget midlertidig dispensasjon frem til 1. juli 2020 for å kunne innrette seg etter kravet om innenlands sortering.

Les også: Gir Hav Line midlertidig dispensasjon

Hav Line søkte om å forlenge dispensasjonen med ett år. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å gi en slik dispensasjon, og har avslått søknaden.

Les også: Ber Mattilsynet vente med dispensasjoner