Ny ILA-påvisning ved Kasteberget i Ibestad

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Kasteberget i Ibestad kommune. Kart: BarentsWatch

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke, der Kleiva Fiskefarm AS driver oppdrett av laks.

Kleiva Fiskefarm AS varslet Mattilsynet, region Nord 16.07.2021 om ILA-mistanke.

Les også: Mistanke om ILA ved Kasteberget i Ibestad

Den 22.07.2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Kasteberget for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29.07.2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet torsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Må tømme lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Det er bare 1 år siden sist det ble påvist infeksiøs lakseanemi ved Kasteberget, noe som også da førte til at lokaliteten måtte tømmes for fisk.

Les også: ILA påvist ved Kasteberget i Ibestad