Raunes vant mot AF Decom

Raunes Fiskefarm er i Haugaland Tingrett tilkjent en erstatning på 40 millioner kroner fra AF Decom.

AF Gruppen er av Haugaland Tingrett dømt til å betale MNOK 40 i erstatning til Raunes Fiskefarm, opplyser selskapet i en børsmelding i dag. 

AF Gruppen vil nå gå gjennom domspremissene. Ankefristen er satt til en måned.

Krevde inntil 100 milioner

Raunes Fiskefarm gikk til sak med et krav om inntil 100 millioner kroner i erstatning. Erstatningskravet ble begrunnet i fiskedød, tapte inntekter og kostnader med flytting av anlegget.

- Det er blitt umulig å drive produksjon av torskeyngel og oppdrett av fisk i Vatsfjorden, ved siden av det store opphuggingsanlegget som AF Decom Offshore har bygget her, uttalte tidligere styreleder, nå styremedlem i Raunes Fiskefarm, Randi Rettedal, tidligere i høst.

Les også: Trugar med å stenge Vatsfjorden 28.08.2009
Les også: Oppdrettar krev inntil 100 millionar 27.08.2009

- Ikke forenlig

Haugaland tingrett slår fast at AF Decom sin virksomhet med opphogging av oljeinstallasjoner ikke er forenlig med at Raunes Fiskefarm driver med sin oppdrettsvirksomhet i det samme området, melder NRK Rogaland.

Retten mener også at utbyggingen av anlegget til AF Decom har påført Raunes Fiskefarm store tap, både i 2008 og hittil i 2009. Derfor er erstatningsbeløper er delt i tre deler.

  • Inntektstapet for Raunes Fiskefarm i 2008 mener retten er fem millioner kroner. 
  • Tapet i 2009 og i tre år fremover til et nytt anlegg kan stå ferdig har retten fastsatt til fire millioner kroner.
  • Utgiftene ved å flytte anlegget til Raunes fiskefarm til et annet sted har retten satt til i overkant av 29 millioner kroner.

I dommen heter det at den totale erstatningssummen skjønnsmessig fastsettes til 40 millioner kroner.

AF Decom må dessuten betale nær 1,5 millioner kroner i saksomkostninger, opplyser NRK.

Glede og skuffelse

Halfdan Mellbye, som er advokat for Raunes fiskefarm, er svært tilfreds med dommen i Haugaland Tingrett.

- Vi har fått gjennomslag og retten har funnet at det er ansvarsgrunnlag, sier Mellbye til NRK.

De er imidlertid ikke like fornøyd med størrelsen på erstatningen, som de mener ikke dekker det driftstapet Raunes Fiskefarm vil ha frem til selskapet kommer i gang på nytt med produksjon.

Motparten, direktør for AF Decom offshore Bengt Hildisch, er misfornøyd med dommen.

- Vi er skuffet over at vi ikke har nådd fram med våre synspunkter i retten. Anlegget vårt holder en høyest mulig miljøstandard og vi mener derfor at vi kan drive våre virksomheter side om side, sier Hildisch til NRK.