Røye

  • - Kan oppdrette 6.000 tonn røye

    Hattfjelldal: NIVA mener at det kan produseres opp til 6.000 tonn matfisk av røye i Røssvatnet, samtidig som god vannkvalitet opprettholdes.