Forsker på helseeffekter av fiskeolje

Omega-3 er sunt. Men i alle former? Professor Livar Frøyland ved NIFES skal finne ut om du bør spise fisk, produkter tilsatt omega-3, ta tran eller kosttilskudd.

Norge er en stormakt når det gjelder fiskeoljer og omega-3. Mer enn 40 prosent av verdens omega-3-oljer i mat og kosttilskudd er produsert i Norge. Forskere har dokumentert de helsefremmende virkningene de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA gir. Men der slutter også det meste av kunnskapen, melder Norges Forskningsråd.

Les også: – Hold fiskeoljen borte fra sukker 19.11.2009

Det er imidlertid lite omega-3 som utvinnes fra norsk råstoff, har Nofima tidligere opplyst.

Les også: Lite omega-3 fra norsk råstoff 18.08.2009

– Både forbrukerne, myndighetene og næringslivet er interessert i å vite mer om hvordan omega-3 fra forskjellige produkter tas opp i kroppen og hvilke krav som bør stilles til ferskhet, sier forskningssjef Livar Frøyland ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Like sunn?

I et prosjekt støttet av Matprogrammet i Forskningsrådet, skal NIFES gi deg svar på om omega-3 tilsatt i et juiceprodukt eller i kosttilskudd er like bra som omega-3 fra fisk.

I tillegg skal prosjektleder Frøyland og hans kolleger undersøke eventuelle negative helseeffekter av harsk fiskeolje.

Mangler dokumentasjon

Det synes innlysende at frisk og fersk fiskeolje er sunnere enn gammel og harsk, men effektene er ikke godt nok dokumentert, skriver Norges Forskningsråd.

– Harsk tran lukter dårlig og smaker så vondt at ingen vil vurdere å drikke den. Men en kan ikke lukte om fiskeolje i kapsler er harsk. Derfor er det viktig at vi undersøker om harsk fiskeolje kan gi mindre helseeffekt, eller i verste fall være skadelig. Myndighetene trenger uavhengig dokumentasjon for å kunne gi råd om hvilken fiskeolje som er helsefremmende og hvilken som eventuelt kan gi negative effekter, forteller Frøyland.

NIFES er et offentlig forskningsinstitutt og har forvaltningsansvar for sjømatområdet.

Oksidativt stress

Den negative effekten Frøyland viser til er såkalt oksidativt stress i celleveggene, det vil si at oksidanter bryter ned celleveggene. Dette kan være en mulig effekt av inntak av fiskeolje som har harsknet.

Når celleveggen utsettes for oksidering løsner en type molekyler i kapillærene. Frøyland forteller at disse molekylene kan spores i blodet og dermed fungere som såkalte biomarkører, som viser om nivået av antioksidanter er svekket.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIFES og Avdeling for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Uppsala og Senter for kliniske studier Bergen AS.

Les også: Spis fet fisk i stedet for omega-3-beriket mat 24.06.2009

– Mulig oksidering forårsaket av olje fra kapsler

Som innledning til senere forsøk på mus og mennesker, har UiO gjennomført et celleforsøk med forskjellige omega-3-kilder. En av kildene som ble brukt i forsøkene var juice med omega-3 og antioksidanter fra bedriften Smartfish.

– Forsøk på celler indikerer at fiskeolje fra kapsler forårsaket oksidering i celleveggen, selv når de var tilsatt antioksidanter og hadde over ett år igjen på holdbarhetsdatoen.

Det sier produktdirektør Janne Sande Mathisen i Smartfish.

– Juice med omega-3 ga ingen oksidering, forteller Sande Mathisen.

Fiskeoljen i Smartfish’ produkter er fra Marine Harvest Ingredients AS og lages av avskjær fra lakseproduksjon – innen en time etter at laksen er slaktet. Mathisen tror at forbrukerne blir stadig mer opptatt av at maten de spiser er dokumentert fersk og at helsefordelene bør være dokumentert av uavhengige forskere.

– Fordi NIFES ikke jobber på oppdrag fra oss, eller noen andre, er resultatene derfra mye verdt. Funnene har større troverdighet enn om vi hadde bestilt denne forskningen og publisert den selv, mener Janne Sande Mathisen som gladelig stiller sine produkter til disposisjon i forsøk som dette.

Gjensidig nytte

– Skillet mellom forvaltnings- og næringsrettet forskning er smalt. Det er nesten som å slå kron og mynt. Noen ganger er funnene verdifulle for myndighetene, andre ganger for næringslivet – og ikke sjelden for begge parter. For NIFES er det viktig at forskningsresultatene vi produserer kan brukes av flere, forteller Livar Frøyland ifølge Forskningsrådet.