Endret IMO-konvensjon

Delegater fra 84 sjøfartsnasjoner har i Manila i dag vedtatt viktige endringer i IMOs konvensjon for opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk.

FNs internasjonale maritime organisasjons (IMO) diplomatkonferanse har i Manila i dag undertegnet en revidert versjon av STCW-konvensjonen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Konvensjonen som ble vedtatt i 1978 og første gang revidert i 1995, fastsetter minstekrav til opplæring og hviletid for sjøfolk.

Undertegnelsen markerer avslutningen på flere års arbeid mot å modernisere og oppdatere konvensjonen med hensyn til utviklingen i skipsfartsnæringen, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding. Den endrede konvensjonen innlemmer også hensyn til den maritime arbeidskonvensjonen fra 2006 (Maritime Labour Convention – MLC2006) som omhandler sjøfolks arbeids- og levevilkår.

Les også: Konferanse om opplæring og hviletid 21,06.2010

Norsk innsats

Norge har foruten å delta med viktige innspill under diplomatkonferansen, også vært aktivt med i det forutgående arbeidet med å forberede revisjonen av STCW-konvensjonen. Blant sakene som har vært spesielt viktige for Norge, er å forhindre en utvanning av krav om minimum hviletid for sjøfolk samt krav til opplæring av offiserer og mannskap på ankerhåndteringsfartøy, og på skip som opererer i de sårbare områdene i Arktis og Antarktis.

Les også: Kompromiss om sjøfolks hviletid 25.06.2010

Norge har også vært aktive for å gjøre krav til opplæring for tjenestegjøring på tankskip obligatoriske. Den norske delegasjonen er dessuten svært fornøyd med at man nå har besluttet et bindende rammeverk for helsekrav.

– Vi har fått gjennomslag for mange av våre saker, og er godt fornøyd med utfallet av konferansen, sier assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude, leder av den norske delegasjonen, som består av representanter fra Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet.

Den reviderte konvensjonen vil tre i kraft 1. januar 2012.

Takket sjøfolkene for innsatsen

Diplomatkonferansen ble avholdt i Filippinenes hovedstad Manila fra 21. til 25. juni 2010. Vertslandet er verdens største leverandør av sjøfolk – mer enn en fjerdedel av verdens drøyt halvannen million sjøfolk kommer fra Filippinene. I sin avsluttende tale til konferansen, oppfordret IMOs generalsekretær Efhtimios E. Mitropoulos salen til å huske på disse og alle verdens sjøfolk.

– Vi sender nå et signal om at vi bryr oss om dem og setter pris på deres arbeid for verdens handel. Vi vil jobbe videre for at de skal ha et trygt arbeidsliv og for at folk over hele verden får vite om den store innsatsen sjøfolk gjør, sa Mitropoulos.

– Revisjonen av STCW-konvensjonen er høydepunktet av vår innsats i dette som er ”Sjøfolkenes år”, sa generalsekretæren. – Verdens sjøfolk vil nå kunne stille bedre utdannet og forberedt for sitt liv på sjøen.