Minsteprisene økes for torsk og sei

Norges Råfisklag og fiskeindustrien er enige om vinterens nye minstepriser for fisk, etter svært tøffe drøftelser i to runder.

– Det var flere tøffe runder og satt langt inne for begge parter å komme fram til enighet om de nye prisene, skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

Også direktør for næringsutvikling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Geir Ove Ystmark sier det ikke var lett å komme til enighet. FHL deltok i forhandlingene sammen med Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– Vi har måttet gå mange runder for å få på plass en løsning. Vi er spesielt klart over at dette vil bety svært høye innkjøpspriser for en del fiskekjøpere, spesielt med tanke på at vi går inn i en hovedsesong der det normalt er lavere pris enn i høstsesongen, sier Ytsmark i en pressemelding.

– Likevel, vi tror de nye prisene kan forsvares ut fra sterkere fokus på kvalitet, utvikling av markeder og det å spre de økte torskekvotene på de ulike produkter tørrfisk, saltfisk og filet, sier Ystmark som også legger til at det nå vil bli enda viktigere å utvide fiskesesongen.

– Dersom bifangskvoteordningen justeres, kan også fiskeflåten mellom 21 og 28 meter ta del i dette, sier Ystmark.

Partene møttes første gang i begynnelsen av desember, og det har vært en pause i 4 uker fram møtet den 4. januar, hvor det ble oppnådd enighet.

Les også: – Ikke akseptabelt minsteprisnivå 22.12.2010
Les også: Pause i minsteprisdrøftelsene 07.12.2010

Nye priser fra 10. januar

Ut fra gjeldende minstepriser justeres prisene for de tre største størrelsene av torsk og alle størrelsene av sei opp med 25-50 øre pr. kg. Hyseprisene videreføres på dagens nivå.

Følgende minstepriser vil gjelde fra og med mandag 10. januar 2011:

Art/størrelse: Ny pris pr kr kg: Endring fra gjeldende pris:
Torsk over 6,5 kg
Torsk 2,5-6,5 kg
Torsk 1,0-2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
17,50
14,50
12,75
9,25
(+ kr 0,50)
(+ kr 0,25)
(+ kr 0,25)
(uendret)
Sei over 2,3 kg
Sei 1,2-2,3 kg
Sei under 1,2 kg
9,50
7,25
6,00
(+ kr 0,50)
(+ kr 0,25)
(+ kr 0,25)
Hyse over 8 hg, snørefanget
Hyse over 8 hg, andre redskaper
Hyse under 8 hg
10,75
8,25
5,50
(uendret)
(uendret)
(uendret)

Rogn av torsk og kvitlange

8,50 (- kr 1,50)


Øvrige justeringer for andre arter/varegrupper vil fremgå av den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 10. januar 2011 og inntil videre, men ikke ut over 15. mai 2011.

Les også: – Skuffende forhandlingsresultat 06.01.2011