Kraftig vekst for sjømateksporten i 2011

Fiskeoppdrett i vinterkledd landskap. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Hittil i år er det eksportert sjømat for 22 milliarder kroner, en økning på 2,3 milliarder eller 12 prosent i forhold til samme periode i fjor.

I mai ble det eksportert sjømat for 4 milliarder kroner. Dette er en økning på 212 millioner eller 6 prosent i forhold til mai 2010. Det er eksportrekord for mai måned og perioden januar til og med mai, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Det er fortsatt en sterk etterspørsel etter norsk sjømat i mange markeder. Eksportveksten hittil i år er spesielt knyttet til et meget godt marked for laks og for produkter av sild og makrell, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Eksportrekord for laks

Ved utgangen av mai var eksportverdien av laks på 12,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,5 milliarder eller 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I mai økte verdien av norsk lakseeksport med 133 millioner kroner eller 5 prosent i forhold til mai 2010. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 39,21 kroner. Dette er 73 øre lavere enn prisnivået i mai 2010 og 3,54 kroner lavere enn i forrige måned.

Ørreteksporten falt i perioden januar - mai med 96 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 518 millioner kroner. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Økt eksportverdi for sild og makrell

Eksporten av sild økte med 330 millioner kroner til en samlet verdi på 2 milliarder kroner for årets fem første måneder. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksporten av makrell økte i samme periode med 242 millioner kroner til 711 millioner kroner. For sild skyldes økningen vekst i eksportprisen, mens for makrell bunner veksten både i økt pris og volum.

Eksport av klippfisk øker målt i verdi

Hittil i år er det eksportert hel klippfisk til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 108 millioner kroner eller 9 prosent i forhold til i fjor. Fordelt på art økte klippfisk av torsk med 12 prosent til totalt 768 millioner, sei med 9 prosent til 510 millioner, mens lange gikk ned med 10 prosent til 47 millioner og brosme går tilbake med 29 prosent til 38 millioner kroner.

Økning for saltfisk

For perioden januar til og med mai økte eksporten av saltfisk med 153 millioner kroner eller 29 prosent til en samlet verdi på 722 millioner kroner. Eksporten til Portugal økte med 48 prosent til totalt 498 millioner kroner.

Les også: Fortsatt vekst i lakseeksporten 08.06.2011

Les også: Eksportrekord for torskefisk 08.06.2011