Tester fangstbegrensing i flytetrålfiske

Prototyper av innretninger for å kontrollere fangstmengden i flytetrålfiske virker lovende.

Et prosjekt Forskningsfondet FHF står bak for å utvikle innretninger til å kontrollere fangstmengden i flytetrålfiske, rapporter nå at testene på prototypene var veldig lovende, melder FHF.

Ifølge Prosjektleder Eduardo Grimaldo og Manu Sistiaga fra SINTEF (som utførte testene), viste prototyptestingen av fangstbegrensingsinnretninger til flytetrålfiske etter hvitfisk meget gode resultater.

Grimaldo forklarer at virkeprinsippet til de nyutviklede konseptene for fangstbegrensning baserer seg på en trålsekk som lukkes og delvis løsnes fra hoveddelen av trålen når den har blitt fylt med en viss mengde fisk. På den måten vil fisken som er tilbake i trålbelgen slippe uskadet ut av trålen.

Les mer: Fleksible nettpaneler virker lovende 07.12.2010

Ønsker unngå for store trålhal

Et av problemene ved å fiske med flytetrål har vært at det lett kan tas alt for store hal. Høy fisketetthet gjør at store mengder fisk går inn i trålen i løpet av noen få minutter, noe som har vist seg vanskelig å kontrollere selv med mye elektronisk overvåking på trålen.

Eksempelvis har flere forskningstokt fisket mer enn 50 tonn fisk i løpet av kort tid. For store hal betyr at fisken må ligge på inntaksbingene i flere timer før den blir prosessert, med påfølgende effekt på kvaliteten. Store hal kan også være en utfordring rent håndteringsmessig.

– Gjennom dette prosjektet vil næringen få en fangstbegrensningsinnretning til bruk i flytetrålfiske, som garanterer at det ikke tas alt for store hal, som er lett, og som er enkelt å håndtere på dekk (med tanke på HMS), sier Grimaldo.

Han legger til at man på den måten, og parallelt til utviklingen av seleksjonssystemer, møter flytetrålutviklingen de utfordringer som knyttet til energieffektivitet og uheldig påvirkning på bunn og fauna som trålnæringen har hatt i de siste årene.

Les også: Pelagisk trålfiske etter torsk og hyse 09.06.2011

Virkeprinsipp

Virkeprinsippet til det nyutviklede konseptet for fangstbegrensning baserer seg på en trålsekk som lukkes og delvis løsnes fra hoveddelen av trålen når den har blitt fylt med en viss mengde fisk. Trålsekken blir da hengende i en seksjon med et eller flere tau. På den måten vil fisken som er tilbake i trålbelgen slippe uskadet gjennom denne og ut av seksjonen med tau.

Prototyp testing ble gjennomført i strømningstanken i Hirtshals, Danmark, i april 2011, hvor forskerne hovedsakelig fokuserte på plassering og konfigurasjon, samt utprøving av utløsermekanismen. I tillegg simulerte de tauing- og hivingsprosesser med ulike fangstmengder (1–20 tonn) og med forskjellige tauehastigheter (2-4 knop). Prosjektleder Grimaldo forteller at de allerede har begynt på den neste fasen, som vil innebære fullskala tester av fangstbegrensningskonseptet.

– Dette blir gjennomført om bord F/F Jan Mayen i perioden mai-juni 2011, avslutter Grimaldo.