Noe bedre fra Norway Pelagic

Norway Pelagic fikk i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på -25,2 millioner kroner, mot -47,4 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Driftsresultatet havnet på -20,6 millioner kroner i 2. kvartal, mot -43,4 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. Det fremgår av en børsmelding fra Norway Pelagic ASA, med regnskapsrapport for andre kvartal 2011.

Konsernets netto driftsinntekter i 2. kvartal ble 384,1 millioner kroner, mot 243,1 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. EBITDA ble på -16,6 millioner kroner, mot -41,1 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

Driftsinntektene passerte 1,3 milliarder i første halvår

Konsernet fikk i 1. halvår 2011 et resultat før skatt på -10,8 millioner kroner, mot -3,1 millioner kroner i 1. halvår i 2010. Driftsresultatet havnet på 0,0 millioner kroner i 1. halvår, mot 6,1 millioner kroner i 1. halvår i fjor. Netto driftsinntekter i 1. halvår ble 1.332,3 millioner kroner, mot 1.006,3 millioner kroner i 1. halvår i fjor.

Konsernets balanse pr. 30. juni var på 1.403 millioner kroner. Egenkapitalen var 866,0 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 62 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld var på 320,4 millioner kroner ved utløpet av 1. halvår 2011.

– Har oppnådd bedre marginer på sild

Råstofftilgangen i perioden er som vanlig relatert til nordsjøsildsesongen i juni. Mye av produksjonen anvendes til matjes i Nederland, og delvis til bearbeiding i Tyskland.

– Etterspørselen etter matjes av nordsjøsild har i år vært god, noe som har ført til en prisøkning på ca 25-30 prosent i forhold til i fjor. Norway Pelagic har for øvrig kunnet lagret sild fra vintersesongen og solgt til bedre marginer i løpet av perioden. Av makrell ble det solgt små volumer. Det forventes betydelige bedre marginer for 2011 enn oppnådd i 2010, opplyser selskapet.

Fisket etter makrell settes i gang i hovedsak i september og sildefisket vil komme i gang i oktober/november. 3. kvartal vil dermed være preget av hvor tidlig makrellfiskeriet vil settes i gang.

Den 1. juli ble aksjekapitalen utvidet til 18.429.322 aksjer, etter at det ble gjennomført et kjøp av Austevoll Seafood ASAs pelagiske virksomhet til konsum med oppgjør i aksjer. Austevoll Seafood ASA eier etter dette 43,3 prosent av aksjene i Norway Pelagic ASA.

Les også: Svakere tall fra Norway Pelagic 20.04.2011
Les også: Kan fusjonere pelagiske virksomheter 01.02.2011

Kjøpt virksomhet vil konsolideres inn i Norway Pelagics regnskaper fra 1. juli 2011. Det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Norway Pelagic ASA. Generalforsamlingen ble avholdt den 8. august. Det ble der vedtatt at selskapets hovedkontor flyttes fra Vågsøy til Ålesund kommune og at det skulle utbetales et utbytte på 1,50 kr/aksje. Ex-utbytte dato var den 9. august.

Les også: Vil flytte hovedkontoret til Ålesund 30.05.2011

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)
Presentasjon Q2 2011 - Norway Pelagic ASA (PDF)