Betinget fengsel for tørrfiskeksport

En mann er av Bergen tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel og 25 000 kroner i bot for brudd på tolloven.

I tillegg har selskapet vedtatt et forelegg for samme forhold på bøter og inndragning med 2,6 millioner kroner. Saken gjelder eksport av tørrfisk til Nigeria.

I perioden 2006 til 2009 la domfelte frem uriktige fakturaer og/eller legitimasjonsdokumenter for tollvesenet i forbindelse med 30 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria med en samlet verdi på 36 millioner kroner.

Tørrfisk deklarert som tørrfiskhoder

Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. På denne måten ble det unndratt eksportavgift i Norge. I tillegg kan de uriktige dokumentene ha medført store tollunndragelser i Nigeria. Mannen har tilstått forholdene, skriver Økokrim i en pressemelding.

Dommen representerer et av flere tilsvarende lovbrudd som ble avdekket gjennom en samordnet aksjon mellom Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim. Det er utferdiget forelegg og tatt ut tiltale mot tre andre selskaper og personer. To av rettssakene er berammet til henholdsvis 12. - 13. desember og 16. - 17. januar.

Ved å deklarere tørrfisk som fiskehoder, ble tollsatsen i mottakerlandet halvert fra 20 til 10 prosent toll.

Les også: Jakter på fisk og fiskefartøy 18.10.2010
Les også: Mistanke om svindel med tørrfisk 29.10.2009