«Hav21» skal oppnevne arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper på de fire temaene forvaltning, havbruk, fiskeri og mat vil være sentrale i den første fasen av strategiprosjektet «Hav21».

Arbeidsgruppene skal i løpet av våren utarbeide forslag til en FoU-strategi på sitt område. Disse delstrategiene vil være viktige innspill til Strategigruppen som skal utarbeide det endelige forslaget til HAV21-strategi som skal overleveres innen 1. november neste år, melder Hav21.

Medlemmene i arbeidsgruppene oppnevnes på grunnlag av bakgrunn og erfaring og for at arbeidsgruppene skal dekke et så bredt felt som mulig. Sekretariatet for Hav21 starter nå arbeidet med å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppene på de fire temaene. Sammensetningen av gruppene er godkjent av strategigruppen.

Arbeidsgruppene skal behandle og vurdere alle innspillene som kommer inn fra aktører og interessenter på det aktuelle temaet. De fire arbeidsgruppene får derfor en viktig rolle i den første fasen av Hav21-prosessen.

Les også: Skal legge strategi for marin forskning 27.11.2011

Delta i Hav21-prosessen

– Nå er det åpnet for å gi innspill til Hav21-prosessen, sier leder av sekretariatet for Hav21, Lars Horn.

– Postboksen på nettsidene er allerede åpen, og rett over nyttår inviterer vi til informasjons- og dialogmøter i åtte byer, forteller Horn.

Nettsidene til Hav21 vil være en viktig kanal for å få inn innspill fra alle som ønsker å påvirke de strategiske prioriteringene innenfor marin forskning i årene framover. Alle innspill skal være skriftlige og skal sendes inn via den nyopprettede epostadressen hav21(a)forskningsradet.no, opplyser Hav21.

– Vi ønsker å skape et bredt engasjement i forbindelse med Hav21-prosessen, sier Lars Horn og inviterer ulike interessenter til åpne informasjons- og dialogmøter over hele landet.

– Norge er en kystnasjon og havet angår oss alle, både næringer og organisasjoner, lokal og sentral forvaltning og alle som bruker havet til rekreasjon og i fritiden. Det har betydning for klima og matforsyning, transport, energi og biologisk mangfold. Alt dette må gjenspeiles i den FoU-strategien som nå skal lages, sier Horn.

Like over nyttår inviteres det derfor til møter i åtte byer, fra Stavanger i sør til Alta i nord. Møtene legges opp som en åpen arena for innspill og diskusjon av faglige og strategiske spørsmål, i tillegg til at representanter fra sekretariatet vil informere om Hav21-prosessen.

Hav21 inviterer til møter i byene Trondheim, Oslo, Stavanger, Ålesund, Alta, Tromsø og Bodø i perioden 4. - 12. januar.

Les også: Her er styringsgruppen for «Hav21» 15.10.2011
Les også: Startskot for strategi «Hav21» 11.10.2011