– Nå må politikerne ta en beslutning

FHL mener det er viktig at politikerne nå tar en rask beslutning om ubåtvraket ved Fedje.

– Den nye rapporten om utbåtvraket ved Fedje er en grundig gjennomgang. Nå må politikerne ta en beslutning og bevilge penger til tiltak, sier miljødirektør Aina Valland i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Etter lang tid med flere utredninger fikk Fiskeri- og kystdepartementet onsdag formiddag presentert den siste rapporten rundt den videre håndteringen av ubåten U-864 ved Fedje. Metier AS og Møreforskning Molde AS har gått igjennom Kystverkets siste rapport. Konklusjonen deres er entydig, tildekking av vraket vil være den beste løsningen. De mener i tillegg at det ikke er noen grunn til å foreta ytterligere utredninger.

Les også: Tilrår tildekking av ubåtvraket 25.01.2012

– Kostnadene skal ikke avgjøre

– Vi er opptatt av den beste løsningen. Det gjelder både på kort og lang sikt. Kostandene skal ikke avgjøre hvilket tiltak som skal velges. Hvis ekspertene har entydige råd om tildekking tar vi det til etterretning. Det er derfor nå viktig at politikerne tar en rask beslutning og at det bevilges midler slik at tiltak kan igangsettes uten unødige forsinkelser, sier miljødirektør i FHL, Aina Valland i en pressemelding.

Utbåtvraket ble oppdaget i 2003. I etterkant har det både vært diskutert tildekking og heving. FHL krever handlekraft etter ni år med utredninger og at ikke kostnader skal avgjøre hvilket tiltak som skal velges.

Fortsatt overvåkning

«U-864» ble torpedert ved krigens slutt og alle de 73 personene om bord omkom. Rapporter har konkludert med at det trolig er nærmere 70 tonn kvikksølv i vraket. Selv om en tildekking blir gjort raskt vil det være viktig for næringen med fortsatt overvåking.

– En må fortsatt foreta overvåkingen av situasjonen i området. Det gjelder både av sedimenter, vannsøylen og marine organismer. Dette må gjøres både før tiltak iverksettes, under gjennomføring av tiltaket og i lang tid etterpå, sier miljødirektør Aina Valland.