Godt torskefiske for Aker Seafoods

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 38,0 millioner kroner, mot 49,0 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Aker Seafoods ASA melder om et driftsresultat (EBIT) på 50 millioner kroner i 1. kvartal 2012, en nedgang på 8 millioner kroner i forhold til 1. kvartal i 2011.

Kvartalets driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) var på 70 millioner kroner mot 76 millioner kroner i tilsvarende periode 2011. Omsetningen i første kvartal var 241 millioner kroner. Det er 8 millioner kroner høyere enn i første kvartal i 2011.

Aksjene i Norway Seafoods Group ble i januar 2012 utdelt til aksjonærene i Aker Seafoods. Aker Seafoods er etter dette et rendyrket fangstselskap som opererer 11 trålere med tilhørende fiskerettigheter.

Les også: Ny finansiering for Aker Seafoods 30.12.2011
Les også: Aker Seafoods vil rendyrke fangst 22.10.2011

– Tilfredsstillende resultat

– Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende. Tilgangen på torsk og hyse har vært god med høye fangstrater. Seifisket har vært utfordrende med lavere fangstrater, imidlertid har prisene for sei vært gode, sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Olav Holst-Dyrnes.

Aker Seafoods konsernet hadde i første kvartal 2012 driftsinntekter på 241 millioner kroner sammenlignet med 233 millioner kroner i første kvartal 2011. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med godt torskefiske i første kvartal.

EBIT i første kvartal var på 50 millioner kroner mot 58 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. EBIT-marginen var 20,7 prosent for kvartalet sammenlignet med 24,7 prosent i første kvartal 2011. EBITDA var på 70 millioner kroner mot 76 millioner kroner i samme periode i fjor. Økte vedlikeholdskostnader er hovedårsaken til reduksjonen.

I første kvartal ble det fisket mer torsk, men mindre hyse og sei sammenlignet med første kvartal 2011.

– Det forventes fortsatt god tilgang av torsk og hyse utover året, mens tilgangen til sei forventes å være utfordrende fremover, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 45 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 9 millioner kroner i første kvartal 2011.

Netto rentebærende gjeld var 703 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, en økning på 11 millioner kroner fra 692 millioner kroner ved utgangen av 2011.

Aker Seafoods' egenkapital var på 885 millioner kroner ved utgangen av første kvartal.

Les også: «Hekktind» mister retten til å fiske 15.02.2012

Les mer

Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:

Kvartalsrapport Q1 2012 - Aker Seafoods ASA (PDF) (norsk)
Interim report Q1 2012 - Aker Seafoods ASA (PDF) (english)
Presentasjon Q1 2012 - Aker Seafoods ASA (PDF)

Mer om Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods ASA er et fiskeriselskap med 11 trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner. Aker Seafoods ASA omsatte i 2011 for 863 millioner kroner og sysselsetter rundt 370 ansatte. Selskapet er notert på Oslo Børs.