«Northguider» er fjernet fra Hinlopenstretet

Reketråleren «Northguider» grunnstøtte i Hinlopenstretet på Svalbard i romjulen 2018. Mannskapet på 14 ble evakuert, og ingen ble skadet. Foto: Kystvakten / Kystverket

I en vellykket aksjon, har bit for bit av den havarerte tråleren «Northguider» blitt fraktet bort fra Hinlopenstretet ved Svalbard.

Det melder Kystverket

Fartøyet grunnstøtte den 28. desember 2018 i et vernet område. Mannskapet ble reddet ut under svært utfordrende forhold. Etter kort tid ble Northguider tømt for diesel. Men ut fra de høye miljøkrav norske myndigheter har satt for Svalbard, ble det også viktig at vraket skulle fjernes.

Utfordrende vrakfjerning

Kystverket har med bakgrunn i Svalbardmiljøloven, pålagt rederiet å hindre miljøskade og fjerne vraket.

Fjorårets forsøk med oppretting, tetting og deretter slep til fastlandet, måtte avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige vær- og isforhold.

Siste fase har nå i sommer vært å få delt opp tråleren i mindre deler (ca. 50 deler på 5 tonn hver) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort.

– Denne operasjonen har vært unik. Ingen håndtering av vrak er noen gang gjort så langt nord. I tillegg så langt unna muligheter for logistikkstøtte og andre funksjoner, skriver Kystverket.

Gjennomføringen av aksjonen betegner Rune Bergstrøm ved Beredskapsavdelingen til Kystverket som en suksess, selv om det har vært noen utfordringer underveis.

– Aksjonen har gitt oss mye lærdom som kan tas med i framtidig beredskapsplanlegging for våre nordområder, sier Bergstrøm.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Northguider ble klippet i småbiter og lastet på en lekter for transport bort fra havaristedet. Foto: KystverketNorthguider ble klippet i småbiter og lastet på en lekter for transport bort fra havaristedet. Foto: Kystverket

Kystverket har gjennomført inspeksjon

Denne helgen har Kystverket og Sysselmannen vært på en inspeksjon for å se at oppdraget var utført i henhold til de føringer som var gitt. En gjennomgang av videoer fra dykkere på stedet der vraket lå, viser at alt var fjernet. Jernavfall var tatt over i en lekter med magnet, mens dykkere hadde fjernet annet materiale.

Hvordan vrakdelene nå sikres og transporteres på slepet fra Hinlopen og ned til fastlandet er også sjekket. Klargjøring av slepet og ferden sørover er nå i gang. Det viktig er at vraket nå er borte fra et viktig verneområde i et meget sårbart miljø.

Syv fartøy (herav to norske) og mer enn 80 personer har vært i virksomhet i Hinlopen denne sommeren.

Ved hjelp av en lekter har Northguider blitt fraktet i deler fra havaristedet ved Hinlopenstredet. Foto: KystverketVed hjelp av en lekter har Northguider blitt fraktet i deler fra havaristedet ved Hinlopenstredet. Foto: Kystverket

Les også: Bøtelegges etter havariet til «Northguider»

Les også: Vil gjøre skipstrafikken tryggere i Arktis