- Matsikkerhet er alle lands ansvar

Lars Peder Brekk holdt i dag innlegg på en konferanse i Oslo om genmodifisert mat.

- Alle land deler ansvaret med på produsere tilstrekkelig og sunn mat for egen befolkning.

Det slo landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fast i sitt åpningsinnlegg til den internasjonale konferansen med tema «Genmodifisert mat - nødvendig for verdens matforsyning?» i Oslo i dag.

Brekk understreket videre at det er opp til hvert enkelt land å finne sine egne løsninger basert på sitt naturlige ressursgrunnlag og egen politikk.

- Jeg er åpen for ny kunnskap. Framtidig forskning kan utvikle ny innsikt, nye løsninger og økt tillit. Akkurat nå har jeg ikke tro på at genmodifisert mat blir nødvendig for å sikre matforsyningen, sa Lars Peder Brekk.

Les hele innlegget
•  Genetically modified food - securing the world food supply? 

Les også: - Genmodifisert laks vurderes for snevert 22.11.2010