Slutt på musetesten fra 1. juli

Fra 1. juli 2011 er det kun kjemiske metoder som skal brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell som skal omsettes for konsum.

EU endrer sitt regelverk 1. juli i år, og det åpnes dermed for at musetesten kan erstattes av kjemiske analysemetoder.

– Norge har jobbet lenge for å kunne gå vekk i fra musetesten, og vi er glade for at regelverket nå endres, sier rådgiver i Mattilsynet, Malin Elisabeth Florvåg, i en pressemelding.

I Norge har man brukt kjemiske metoder parallelt med musetesten i mange år.

– Erfaringen er at mattryggheten er minst like god med de kjemiske metodene som med musetesten. Dessuten er det fra et dyrevelferdsperspektiv ekstra positivt at vi kan gå vekk fra musetesten, sier Florvåg.

Produsenter skal fremdeles sende skjellprøver til Analysesenteret. Bruk av kjemiske metoder gjelder alle typer skjell, samt andre arter som krever algegiftanalyser.

Les også: Fortsatt lite fremmedstoffer i skjell 10.11.2010

Les også: Algegifter i kamskjell 23.08.2010