Risiko og helsegevinst ved sjømat

Ny doktorgrad: Shalini Jayashankar disputerer for ph.d.-graden med ei avhandling om kvikksølv og næringsstoff i sjømat, med fokus på risiko og helsegevinst ved inntak.

Shalini Jayashankar disputerer 22. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlinga: «Methylmercury Toxicity and its Amelioration by Seafood Nutrients», skriv UiB i ei pressemelding.

Shalini Jayashankar. Foto: Kosher Photo-graphy / UiBShalini Jayashankar. Foto: Kosher Photo-graphy / UiBMetylkvikksølv (MeHg) er eit giftig stoff som menneske kan få i seg gjennom stor rovfisk, for eksempel gjedde og tunfisk.

Inntak av metylkvikksølv kan føre til helseskade, særleg for foster. Samstundes er fisk ein viktig del av eit sunt kosthald med lågt inntak av metta feitt og høgt inntak av fleirumetta feittsyrer. Fisk er også kjelde til ei rad viktige næringsstoff, blant dei selen, jod og vitaminar.

Målet med denne studien har vore å gi ei balansert vurdering av risiko ved inntak av metylkvikksølv, sett opp mot helsegevinsten frå inntak av viktige næringsstoff.

Forsøk er utført på mus der mødrene er blitt eksponert for metylkvikksølv og/eller selen og DHA, ein (fleirumetta) omega 3-feittsyre.

Resultat av forsøka

Forsøka synte at:

  • Inntak av metylkvikksølv i kombinasjon med selen og DHA hadde effekt på hjernecellene.
  • DHA reduserte effekten av metylkvikksølv i hjernen på mus som var blitt eksponert i fosterstadiet.
  • Selen hadde ingen påviseleg effekt.
  • Hos mus, eksponert for metylkvikksølv i fosterstadiet, påverka inntak av DHA griperefleksen, noko som indikerer ein positiv verknad av DHA.

Studien viser også at måling av giftstoff i mat ikkje nødvendigvis gir eit godt grunnlag for å fastslå helserisiko, fordi konsum av fisk samstundes kan tilføre fleire næringsstoff som saman kan redusere effekten av giftstoff.

Doktorgradsarbeidet er utført ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking) i Bergen.

Tid og stad for prøveforelesinga:
21. juni 2011, kl. 14.00. Oppgitt emne: «Achievements and challenges in the development and application of risk assessment methodology, using seafood safety as an example».
Stad: Sildetønnen NIFES, Nordnesboder 4, Nordnes.

Tid og stad for disputasen:
22. juni 2011, kl. 10.00, Sildetønnen NIFES, Nordnesboder 4, Nordnes.

Personalia
Shalini Jayashankar er fødd 2. februar 1984 i India. Ho har mastergrad frå University of Nottingham i Storbritannia.