Endrer hygieneregelverket

Mattilsynet har fastsatt forskrift som gir endringer i hygieneregelverket for blant annet fisk og sjøsnegler.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 505/2010 og 558/2010, som ble tatt inn i EØS-avtalen 1. juli 2011.

Animaliekontrollforskriften endres ved at også sjøsnegler som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder skal kontrolleres på fiskeauksjoner, ekspedisjonssentraler og i produksjonsanlegg. Videre endres animaliehygieneforskriften tilsvarende ved at sjøsnegler kan høstes utenfor klassifiserte produksjonsområder. Animaliehygieneforskriften endres også på flere andre punkter, som er listet nedenfor, melder Mattilsynet.

Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) gjennomfører kommisjonsforordning (EF) nr. 853/2004.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 558/2010 gir endringer i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Endringene er som følger:

  1. Presisering av temperaturkrav i kjøtt fra fjørfe og haredyr under lagring og transport.
  2. Det åpnes for at sjøsnegler (marine gastropods) kan høstes utenfor klassifiserte produksjonsområder.
  3. Presisering av at alle forpakninger med levende skjell skal være lukket fram til direkte salg til forbruker, også andre pakninger enn forbrukerpakninger.
  4. Dokumentasjonskrav og identifikasjonsmerking som gjelder for kamskjell høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder skal også gjelde for sjøsnegler.
  5. Kravene i avsnitt VIII til fersk fisk gjelder også for tint fisk og for fersk fisk tilsatt tilsetningsstoff i henhold til EU's krav for slike.
  6. Presisering av at for hel fisk som er frosset i saltlake og som skal brukes til hermetikk, kan lagres ved høyere temperatur enn minus 18 °C (opptil -9 °C).
  7. Presisering av at SRM ikke kan brukes til produksjon av gelatin. Råstoff av bein annet enn SRM angitt i forordning (EF) nr. 999/2001, kan brukes til produksjon av gelatin.
  8. Justering av krav til basisk etterbehandling av beinmateriale ved fremstilling av gelatin.

Forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringenav offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften), gjennomfører kommisjonsforordning (EF) nr. 854/2004.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 505/2010 inneholder forslag til endring i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004. Utkastet endrer animaliekontrollforskriften ved at også sjøsnegler som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder skal kontrolleres på fiskeauksjoner, ekspedisjonssentraler og i produksjonsanlegg.